Tirsdag den 17. marts 2015

International konference: 'Kunsten at skifte scene'

Sted: Filmhuset i København

Dato: 24.-26. januar 2011

Pris: 600 / 1.000 / 1.200 kroner

Download pdfPrint

International konference: 'Kunsten at skifte scene'

Tre dages konference omkring nordisk film, tv, teater og scenekunst i et europæisk perspektiv. I en brydningstid, hvor interkulturelle dagsordner kalder på sceneskift og udskiftninger i rollelisten, stiller denne konference skarpt på udfordringer og potentialer i forhold til interkultur og mangfoldighed i nordisk film, tv og scenekunst:   
• Ny viden om internationalisering, inklusion og interkultur på skærm, lærred og skrå brædder – forskning og fakta, indsigt og udveksling af erfaring og resultater, debat, kritik og produktion af slutdokumenter.

• Om programsætning, penge, personale, publikum, policy, politik, prioriteringer, produktionsvilkår og nye partnerskaber.

• Om mentale og strukturelle forandringsstrategier, som kan stimulere til øget mangfoldighed og øget interkulturel kompetence i brancherne.


 


Program


Læs om de enkelte sessions, tidsplan og dage her:

    Conference Programme in English [PDF]


Center for Kunst & Interkultur sætter fokus på kunstens ansvar og udøvende rolle i forhold til inklusion af den fulde talentmasse i Norden.

Med den hastighed hvormed den globale udvikling forandrer verden, har man i det private erhvervsliv forlængst fået øjnene op for, at hvis homogenitet fortsat præger virksomhedens medarbejderstab, risikerer bliver vi at blive ‘tabt i dansen’. Samtidig fortæller forskningen, at hvor mangfoldighed prioriteres, skabes der både højere kvalitet, bedre løsninger og høj grad af innovation.

Erhvervslivet fortæller kort sagt, at der er penge i at tænke i kulturel mangfoldighed. I hvor vid udstrækning gælder dette også i kulturbranchen? Er faktum i et moderne samfund, at det koster at være en kulturforretning, der ikke tænker i kulturel mangfoldighed?

Programmet afspejler, at vi ønsker et intensiveret nordisk, interkulturelt samarbejde og vidensudveksling, og at vi anerkender, at en stor del af inspirationen til vores partnerskaber og projekter kommer uden for Norden – fra USA, Storbritannien, Holland og en række centrale aktører i EU. 

Center for Kunst & Interkultur har i tæt samarbejde med nordiske kulturproducenter, kunstnerforbund og udøvende kunstnere etableret rammerne for tre forrygende dage om forandring og udvikling kulturlivet – med oplæg af nogle af verdens førende eksperter i mangfoldighed og interkulturelle kompetencer, med toneangivende kulturpolitiske debatter mellem Nordens ledere i kunsten og kulturen, og med workshops, der skal medvirke til at formidle ny viden, lære om nye metoder og skabe nye partnerskaber.

Gennemgående er målet med konferencen at skabe visioner, indsigt, idéudvikling og udveksling af erfaring, viden og resultater. 


Sceneskift
Konferencen er skabt som et sceneskift. Vi har til lejligheden lånt Det Danske Filminstituts centrale biografer og foyerer. Det giver mulighed for et program med flere parallelle spor. Samtidig har vi lagt vægt på skiftende former vekslende mellem 15-minutters TED TALKS-lignende taler og mere personlige, interaktive workshops. 

Sceneskift markeres hver dag med kunstneriske indslag, og mangfoldigheden vil trænge igennem på mange planer.  


Dagenes overordnede temaer
Konferencens to første dage sætter fokus på scenekunst, film og tv i Norden. 
Første dag er fokus er på den politiske debat og det kunstneriske lederskab.  
Den internationale del af konferencen starter midt på Dag 2 – tirsdag kl 14.00.
På tredjedagen bredes blikket ud mod resten af Europa og temafokus snævres samtidig ind på publikumsudvikling.

 


 


 

 

Dagenes overordnede opdeling


 


Temaer


Konferencen indkredser svar på spørgsmål som:

Repræsentation og ligebehandling
• Har den udøvende kunst et ansvar i forhold til at skabe ligebehandling og en mere repræsentativ afspejlning af befolkningens kulturelle mangfoldighed? Hvordan opbygger man en institutionel, lokal eller national identitet, som virker inkluderende i stedet for ekskluderende?

Demokratisering og public service ansvar
• Hvad har demokratisering med kulturlivet, herunder scenekunst og film at gøre? En amerikansk undersøgelse har vist, at den direkte årsag til, at den store hvide middelklasse i USA kunne stemme på Barack Obama, var, at de uge efter uge havde set en sort præsident, der var charmerende, intelligent og retfærdig – i tv-serien 24 Timer.
• Hvordan fungerer demokratiet i forhold til de over 16 milliarder kroner, som den danske stat og kommunerne årligt bruger til kultur? (Her er idrætten ikke talt med). Ville det være rimeligt, at alle borgere, der betaler skat, i højere grad deltog den ‘kulturfest’, de er med til at finansiere?

Offentlig kulturpolitik og regulering
• Hvilke muligheder og forpligtelser ligger der i opdraget at være en offentligt finansieret kulturinstitution eller modtager af betydelig offentlig støtte? Bør politikerne formulere en kulturpolitik, hvor aspekter som identitet, kulturel mangfoldighed, repræsentation, tilgængelighed og åbenhed i den nye verden tillægges samme tyngde som parametre som kvalitet, professionalisme og faglig udvikling?

Identitet og interkultur
• Hvad er det reelt, der står i vejen for, at scenekunsten og filmen kan udvikle et udtryk, som i højere grad afspejler og stimulerer medborgernes forskelligartede kulturelle baggrunde, erfaringer, kundskaber og perspektiver?

Mangfoldighedsstrategi
• Hvordan udnyttes og udvikles mangfoldighedens potentiale bedst, sådan at scenekunsten og filmen – kunstnerisk, performativt og organisatorisk – bliver attraktiv over for nye publikumsgrupper og bringer kunstnere, skuespillere og andre med interkulturel baggrund og identitet i spil?

Innovation og bundlinjeresultater
• Den globale konkurrencesituation og internationalisering øger vigtigheden af at kunne favne og stimulere til en øget kulturel mangfoldighed i produktionsmiljøerne. Forskning har vist, at mangfoldighed øger mulighederne for innovation og nye kundegrupper. Men hvor er den nødvendige risikovillighed og omstillingsparathed til stede?

Udvikling af vækstlaget
• Hvordan øges rekrutteringsfeltet og hvordan skabes der forudsætninger for et bredere vækstlag og produktionsmiljø, hvor nye kompetencer og historier kan få mulighed for at komme i spil?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 
Sted
Konferencen holdes i Filmhuset i Gothersgade i København. (Kort)


 
Sprog
Dag 1 holdes i overvejende grad på dansk/norsk/svensk.
Fra kl 14.00 på Dag 2 holdes de fleste sessions på engelsk.

Sessions, hvor kun skandinaver deltager, holdes på skandinavisk, mens sessions, hvor finner, islændinge og/eller ikke-skandinaver deltager, holdes på engelsk.
 

Til A4-print
 Dansk flyer [PDF]              English programme [PDF]
 
 

Arrangør


Initiativtagere og medarrangører:
Center for Kunst & Interkultur
Dansk Skuespillerforbund
Nordisk Kulturfond
• EUNIC Copenhagen, herunder:
      • Det Danske Kulturinstitut,
      • British Council,
      • Goethe Institut og
      • Det Franske Kulturinstitut i København
Audiences Europe Network, som er et EU-støttet vidensudvekslings-netværk, der består af disse aktører: 
      • Audiences Central i England,
      • Rotterdam Festivals i Holland,
      • Nederlands Uitburo i Holland,
      • Cultuurnet Vlaanderen i Belgien,
      • Norsk Publikumsutvikling i Norge,
      • Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
        i Spanien,
      • Centro Europeo per l'Organizzazione e il Management
        Culturale i Italien, samt
      • Center for Kunst & Interkultur.

 

 

 

 

Mediepartner:
DR P1 Kulturkontoret

 

Konferencen er finansieret og støttet af:
• Center for Kunst & Interkultur
Nordisk Kulturfond 
Dansk Skuespillerforbund
• Statens Kunstråds Scenekunstudvalg
Nordisk Film og TV Fond
Bikubenfonden
Europa-Kommisionens Grundtvig program
British Council

Kundskabspartnere:
European Cultural Foundation
Culture Action Europe
Intercultural Cities
Platform for Intercultural Europe
Nordisk Forum for Interkultur (NFI)
Cultures
Bevægelsen BRUN
Agenda 009

 

 

 

Tilmelding


Tilmeldingsgebyret for tre dage er 1.200 kroner inklusiv moms, svarende til 960 kroner eksklusiv moms.

Hvis du kun ønsker at deltage én dag, er prisen 600 kroner inklusiv moms, svarende til 480 kroner eksklusiv moms.

To dage
koster 1.000 kroner inklusiv moms, svarende til 800 kroner eksklusiv moms.


Sådan gør du
a) Send en e-mail med oplysninger om
• hvilke dage, du ønsker at deltage,
• dit navn,
• din stilling/funktion (sådan som du ønsker dig selv beskrevet på dit navneskilt),
• din organisation og
• din/organisationens postadresse, samt
• om du ønsker at deltage i middagen i Filmhuset tirsdag aften, til conference@dcai.dk

b) Indbetal desuden deltagergebyret (inklusiv moms) på nedenstående kontonummer med dit navn i meddelelsesfeltet.
Tilmeldingen gælder, når beløbet registreres på kontoen, og den er bindende.

Beløbet indbetales på Danske Bank reg.nr. 4180 konto.nr: 10407818 senest onsdag den 19. januar 2011 kl 16:00.


Praktiske oplysninger vedrørende tilmeldingen
Beløbet dækker kaffe/the og kage i pauserne, samt frokost.
Middagen tirsdag aften er ikke inkluderet i prisen.

Har du brug for faktura eller kvittering, så lad os det vide.
Hvis du har brug en ‘elektronisk faktura’, så giv os besked herom og send jeres EAN-nummer til conference@dcai.dk

CKI har CVR/SE-nr 33293240.
Siden 1. januar har CKI postadressen: Nørre Alle 7, (2. sal), 2200 København N


Deltagerliste


Forventede deltagere er:
Nordiske kulturpolitikere, opinionsdannere, de nordiske scenekunst- og filmmiljøer, teaterchefer, producenter, skuespillerforbundenes medlemmer, teaterforbundene, filmforbundene, scenekunstuddannelserne og filmskolerne.
Kommunale og regionale kulturchefer og konsulenter, formænd for kommunale kunst- og kulturudvalg, de danske formænd for relevante nationale udvalg – og europæiske aktører på området.

I skrivende stund har følgende personer tilmeldt sig eller er talere ved konferencen: 

 

 

 Deltagerliste [PDF]

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Om forløberen for denne konference


For et år siden, i januar 2010, samlede konferencen 'Kunsten at inkludere' 250 deltagere over to dage i Skuespilhuset i København.
 
 
 
 

 

Aktuelle rapporter


Konferencendeltagerne opfordres til at orientere sig på forhånd i de forskellige rapporter, som er udkommet i 2010 og som alle indeholder konkrete anbefalinger til, hvad der kan og bør gøres – samt også at være opmærksomme på den ‘Erklæring om inklusion’, som otte danske kunstner-fagforbund underskrev i december 2008.

I hvilken udstrækning der i Norden følges op på disse rapporters anbefalinger – eller hvordan det sikres, at det begynder at ske – er et centralt emne, som vil blive diskuteret på konferencen.


‘Mangfoldighed på den danske scene. Vol. 1: Kunstskolerne’ – Udgivet af Dansk Skuespillerforbund. November 2010.

Dansk Skuespillerforbund har netop udgivet en interview-undersøgelse af holdninger og praktiske erfaringer med mangfoldighed og inklusion i dansk film og scenekunst. Læs mere...
 
 Kortere udgave med centrale citater fra samtalerne:
 
 
‘Publikum og interkultur – Inspiration til kunst- og kulturlivet’ – Udgivet af Center for Kunst & Interkultur. Januar 2011.

På konferencen 'Kunsten at skifte scene' lanceres CKIs inspirationsbog nummer 2, som beretter om kulturinstitutioner i Holland og England, som har god erfaring med kulturel mangfoldighed og publikumsudvikling. Flere af de personer, som interviewes i bogen, vil du kunne møde på konferencen i København. Læs mere...
 

Forestillingens fællesskab – universitetsspeciale. November 2010.

Teatret har et enormt potentiale i formidlingen af, hvordan det flerkulturelle samfund kan forstås nuanceret. Det mener to universitetsstuderende, efter at de grundigt har analyseret fællesskabet under og omkring teatret Mungo Parks forestilling ‘Et andet Sted’. Samtidig er der en række komponenter, som de har fundet essentielle henholdsvis at implementere eller at afvige fra. Læs mere...

Hvidbog om kulturel mangfoldighed – rapport fra den tyske UNESCO-nationalkommission. August 2010.

Den tyske UNESCO-kommision kommer i en hvidbog med en række anbefalinger til, hvordan UNESCOs konvention om kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 kan gennemføres på indenrigspolitisk og kulturpolitisk plan i Tyskland. Læs mere...

‘Fremtidens kunstmuseum’ – 60 siders rapport fra Arken i København. December 2010.

Er de danske museer på omgangshøjde med den kulturelle udvikling? “Kunstmuseerne bør tage aktivt stilling i forhold til den kulturelle udvikling fra monokultur til multikultur, som de er del af,” mener forfatterne af rapporten ‘Fremtidens kunstmuseum’, som for nylig blev udgivet af Arken Museum for Moderne Kunst. Læs mere...

‘Kendskab til - inddragelse af - formidling for mangfoldige museumbrugere’ – Udgivet af Audiences Norway. November 2010.

Rapporten 'Kendskab til - inddragelse af - formidling for mangfoldige museumbrugere' er udgivet for at bakke op om de norske museers mangfoldighedsarbejde - med tanke på udstillingsprofil og publikumsudvikling. Læs mere...

Flere relevante rapporter
 

 

 
Hotel information     Klik for at åbne eller printe PDF 
 

 

 

 

 

Følg konferencen på Facebook

 

 

   

 

Denne webside opdateres løbende. Redigeret den 11. januar 2011.  Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

 

 

No documents found.