Onsdag den 18. marts 2015

København udskifter ordet 'integration'

Skrevet af: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen i Københavns Kommune

6. december 2010


Emneord:

Print

København vedtager den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik, hvor ordet integration er udskiftet med inklusion alle steder, hvor det har været muligt og meningsfyldt, og hvor der lægges afstand til den nationale dagsorden på integrationsområdet.


Den 6. december 2010 udsendte Københavns Kommune denne pressemeddelelse:

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Borgmesteren

 

København vedtager ny inklusionspolitik

 

Partierne R, S, SF og Ø har netop vedtaget en ny inklusionspolitik for København, der lægger afstand til den nationale dagsorden på integrationsområdet.

 

Det skal være nemt at være københavner, og alle skal have mulighed for at føle sig hjemme i København. Det er grundtonen i Københavns nye politik ‘Bland dig i byen. Medborgerskab og inklusion’, der taler til både ressourcestærke og ressourcesvage københavnere. En bærende idé er, at flere skal mødes på tværs. 

 

Politikken fokuserer på børn og unge, job, udsatte grupper og områder og København som en åben og imødekommende storby.

 

En bred høring af politikken med blogs, mikropaneler og stormøder har betydet, at der er kommet større fokus på inklusion og på forskellighed som styrke. Der er tilføjet et mål om at færre skal føle sig ekskluderet pga. fattigdom, og teksten er blevet revideret. Endelig bliver et forslagskatalog sendt videre til de ansvarlige forvaltninger, så københavnernes ideer til tiltag kan blive inddraget i de konkrete initiativer.

 

Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam (R) siger:

“Høringen viste os, at mange københavnere uanset baggrund er optaget af måden vi taler om og til hinanden, og de vil hellere tale om inklusion end integration. Det har været vigtigt for os at sende et politisk signal om, at man er velkommen i København. Det næste skridt er finansieringen af de nødvendige tiltag. Københavns styreform er skruet sådan sammen, at det fx er Børne- og Ungdomsudvalget, der er ansvarlig for integration i daginstitutioner og skoler. Det ansvar håber jeg, alle udvalg vil leve op til.”

 

Ikram Sarwar (S) fastslår, ”Det er ikke acceptabelt, at nogle mennesker står uden for pga. etnicitet, social arv, økonomi, religion, seksualitet m.v. Derfor skal alle respektere, at den enkelte københavner har et medansvar for udviklingen i København. Det er ikke kun de offentlige instanser, der har en rolle. Med den nye integrationspolitik udstikker vi rammerne og stiller krav til københavnerne.”

 

Neil Stenbæk Bloem (SF): “Vi lancerer nu en ambitiøs og visionær inklusionspolitik. Vi har især fokus på at fjerne de barrierer der forhindrer vores medborgere i at føle sig som en del af København. Det kræver at vi alle giver en hånd med – den enkelte borger, kommunens ansatte, men også os politikere, der f.eks. kan og bør bidrage med nedbryde fordomme om etniske minoriteter.”

 

Signe Færch (Ø): “I København behandler vi hinanden med respekt - her er forskellighed, nye kulturer og nye sprog noget, der gør byen bedre og mere spændende. Med den nye politik viser vi en helt anden vej end regeringens lukkethed og diskrimination. Inklusion handler om lige rettigheder, lige muligheder og om at byde nye københavnere velkommen.”

 

 

 

FAKTA

 

Den nye integrationspolitik skal nu godkendes endeligt i Borgerrepræsentationen d. 16. december 2010 og gælder herefter frem til 2014.

 

Hvad er inklusion?

Inklusion er følelsen af at høre til. Hvis man føler sig som københavner, er man inkluderet i byen.

 

Integrationspolitik eller inklusionspolitik?

Af styrelsesvedtægterne for København fremgår det, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har ansvaret for den tværgående integrationsindsats. Det har derfor ikke været muligt at ændre navnet på politikken, men ordet integration er udskiftet med inklusion alle steder, hvor det har været muligt og meningsfyldt.

 

Politikkens grundprincipper

1. Forskellighed er en styrke Københavnernes forskellighed kan bruges positivt fx på arbejdspladsen, ligesom det er en styrke at kunne to eller flere sprog.  

 

2. Alle skal have mulighed for at være med Københavnerne skal behandles lige, men ikke nødvendigvis ens. Hvis nogen har brug for en ekstra hånd for at være med, skal de have det.

 

3. Medborgerskab kommer alle ved Alle har et ansvar for inklusionen, og hvis flere skal føle sig som københavnere, kræver det partnerskaber på tværs af byen, hvor alle bliver inddraget, bidrager og tager ansvar.

 

Læs politikken

• Lang version [PDF] 

Kort version [PDF] 

 

 

Presseomtale


Debat med læserne: ‘Ordet er dit’
i Jyllands-Posten den 6. december 2010:
København afskaffer integration
“Fremover skal indslusningen af ikke-danskere hedde noget helt andet.”
Ifølge artiklen mener Det konservative Folkepartis gruppeformand i København, Mogens Lønborg, om forslaget at “det er noget pjat.”

 

 

Artikler om København på cki.dk


Den 27. juli 2010:
Borgmester vil gøre København til en 'interkulturel by'

 

Den 19. november 2010: 
København: Intercultural City i 2011?
Københavnske politikere, kulturledere og konsulenter inviteres til debat om hovedstadens interkulturelle potentiale

 

 

Artikel om sprogbrug


Den 7. juni 2010:

Næstved: Kritik af ordet 'integration' - nu drejer det sig om 'medborgerskab'

 

 

 

Sådan gør de i bystyrerne


• Kommunale kulturstrategier | Albertslund | Aarhus | Næstved | Odense |


• Arbejdsmarkedet | Mangfoldighedsstrategier i stat og kommune

 

 

 


Side: 1 | 2