Tirsdag den 17. marts 2015

Norges kulturministerium: Inkludér mangfoldighedsdimensionen!

Policy paper af: Kulturministeriet i Norge

2008


Print

I 2008 skrev den norske kulturminister følgende til alle landets kulturinstitutioner, som enten finansieres eller støttes af staten: “Institutioner og tiltag, som får offentlig støtte til kulturaktiviteter, bør i større grad afspejle den kulturelle mangfoldighed, der findes i dag."


"Et mere langsigtet mål er at øge indbyggernes kundskab og respekt for kulturel mangfoldighed som en nødvendig og positiv dimension ved det norske samfund. 2008 skal derfor markere starten på en udvikling, der stimulering af kulturel mangfoldighed, bliver et markant og gennemgående træk ved den norske kulturpolitik. 


Departementet vil understrege at kulturel mangfoldighed ikke skal udvikles til en ny delsektor i kulturlivet. Institutioner og organisationer skal integrere princippet om mangfoldighed i sin ordinære virksomhed. 

 

Det lægges til grund, at institutioner og organisationer i tillæg til konkrete tiltag og aktiviteter, også i 2008 udarbejder langsigtede strategier, for at inkludere mangfoldighedsdimensionen i virksomheden.”

 


Side: 1 | 2