Tirsdag den 17. marts 2015

UNESCO: Kunstuddannelserne skal fremme dialog mellem kulturer

Policy paper af: UNESCO

30. august 2010


Print

UNESCO har udsendt en 10-siders redegørelse fra 'Den anden UNESCO verdenskonference om kunstuddannelse', som fandt sted i Seoul i Sydkorea i maj 2010. Her opstilles en række målsætninger, som kunstuddannelser verden over anbefales at opstille for deres virke - herunder at fremme kulturel mangfoldighed


Med hensyn til det interkulturelle felt anbefales, at kunstuddannelsernes mål bør være at “støtte og styrke den rolle, som kunstuddannelserne har til fremme af social ansvarlighed, social samhørighed, kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog

 
Konkrete forslag til handling er blandt andet at tilskynde en uddannelsesmæssig praksis, som er tilpasset minoriteter og indvandrere, at kultivere og øge kendskabet til og forståelsen af forskellige kulturelle og kunstneriske udtryk, og at introducere lærertræning i interkulturelle kompetencer, pædagogik, udstyr og undervisningsmaterialer til støtte for uddannelsesprogrammer i kunstuddannelse.
 (Punkt 3c, side 9)
 
Et andet mål, som opstilles er, at kunstuddannelserne skal anerkende og udvikle sociale og kulturelle velfærdsdimensioner, som ligger i kunstuddannelse. Hermed forstås blandt andet, at kunstuddannelse har potentiale til at udvikle og bevare såvel identitet og kulturarv som at fremme mangfoldighed og dialog mellem kulturer.
 (Punkt 3.b (i), side 9)
 

 
UNESCOs målsætningspapir:
Seoul Agenda: Goals for the Development of Arts Education
 
Rapport (study):
Implementing the UNESCO Convention of 2005 in the European Union
2010

Mere om UNESCO på cki.dk 
 


Side: 1 | 2