Tirsdag den 17. marts 2015

Ett skritt fram - minoritetene kommer

Rapport af: Anne-Britt Gran og Hanne Vaagen

2. december 2011

Land: Norge


Print

Ungdom, lavere sociale lag og etniske minoriteter er underrepræsenteret i de klassiske kulturinstitutioner. Norsk publikumsutvikling er optaget af mangfoldighed og inklusion, og har taget initiativ til flere rapporter om kulturforbruget i disse befolkningsgrupper.


Den 2. december 2011 blev rapporten ‘Ett skritt fram – minoritetene kommer! – kulturinteresserte minoriteter i Stavanger’ lanceret i Sølvberget Stavanger Bibliotek og Kulturhus. Rapporten er baseret på fokusgrupper med både voksne og unge med et relativt højt kulturforbrug. Studiet siger noget om deres kulturelle præferencer, blandt andet at den voksne gruppe er langt mindre tilfredse med kulturtilbuddet end de unge i Stavanger. Undersøgelsen viser også, at mennesker fra minoritetsgrupper er mere prisfølsomme end etnisk norske kulturforbrugere.

Professor Anne-Britt Gran er fagansvarlig for rapporten. Hun siger:
“Rapporten om minoritetene viser, at uddannelse er vejen til kulturbrug, ligesom det er det i den etnisk norske del af befolkningen. Siden stadig flere med minoritetsbaggrund tager en uddannelse, bringes både de og deres børn ind i kulturoffentligheden i Norge. Derfor hedder rapporten ‘Et skridt frem – minoritetene kommer!’ Derudover skal vi lægge mærke til, at der er betydelige generationsskel, når det gælder kulturbrug. Både alder og hvor længe man har boet i Norge påvirker kulturforbruget. Skal man henvende sig til minoritetsbefolkningen, må man derfor differentiere strategierne,”  siger Anne-Britt Gran.

Rapporten er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem Rogaland Teater, Stavanger Konserthus, Stavanger Symfoniorkester, Tou Scene, Bjergstedakademiet og Norsk publikumsutvikling. I tillæg har Norsk Kulturråd og Stavanger Kommune bidraget til finansieringen.
 


Anne-Britt Gran og Hanne Vaagen: ‘Ett skritt fram – minoritetene kommer! – kulturinteresserte minoriteter i Stavanger’. Udgivet af Perduco Kultur, 2011

Åbn / download rapporten (pdf)

 


Side: 1 | 2 | 3