Tirsdag den 17. marts 2015

Hvad er publikumsudvikling? - Rapport nr. 1

Rapport af: Louise Ejgod Hansen

18. august 2011

Land: Danmark


Print

Denne rapport sætter fokus på begrebet publikumsudvikling og de forskellige kontekster, det har været anvendt indenfor. Hensigten er at opnå en større indsigt i begrebet og i de komplekse problemstillinger, man skal forholde sig til i arbejdet med at nå et større og bredere publikum.


Dette er den første rapport fra Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, som består af de 19 professionelle teatre i Region Midtjylland med egen scene og kontinuerlig drift. 

 

“Denne rapport rejser spørgsmålet: Hvad betyder publikumsudvikling? Begrebet synes  på en gang meget præcist og en smule bagved, for hvordan kan kulturinstitutioner overhovedet få den tanke, at det er publikum, der skal udvikles?,” skrives der i rapportens indledning. Scenekunstnetværket i Region Midtjylland vil med rapporten bidrage til en øget forståelse af begrebet – hvor kommer det fra, hvordan kan det forstås i en dansk, regional kontekst – og til en diskussion: Hvilke værdier ligger der bag begrebet og hvilke dilemmaer bør man være bevidst om, hvis man vil arbejde med publikumsudviking?

 

Udviklings- og forskningsprojekt
I løbet af årene 2010 til 2012 har Scenekunstnetværket igangsat et projekt, der kombinerer udvikling og forskning. Rapporterne indgår som en vigtig del af forskningen, der er igangsat i samarbejde med Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Hensigten er, at rapporterne skal være med til at kvalificere og dokumentere netværkets arbejde, men deres perspektiv er bredere: Rapporterne skulle også gerne videreformidle de tanker og erfaringer, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland gør sig omkring regional, kulturpolitisk udvikling, og rapporterne er derfor frit tilgængelige på www.scenet.dk.

 

 

Denne første rapport fokuserer på publikumsudvikling, som er en af netværkets tre delstrategier i den treårige periode. Rapporten er tænkt som et oplæg til en overvejelse af, hvad det vil sige at udvikle et publikum. Den rummer ikke egentlige analyser af gennemførte initiativer for publikumsudvikling blandt de deltagende teatre. Sådanne analyser vil indgå i en senere rapport. 

 

 

‘Rapport nr. 1 – Hvad er publikumsudvikling?’ af Louise Ejgod Hansen. 48 sider. Udgivet af Scenekunstnetværket Region Sjælland. 2011 [Download rapporten i PDF-format]

 

 

 

 

 

 

Resumé


Rapportens fokus
Rapporten giver et bud på, hvad “det vil sige at udvikle et publikum” (side 2), men indeholder ikke analyser af gennemførte initiativer for publikumsudvikling.

Begrebet publikumsudvikling
Havde sin oprindelse i England, hvor det er en anerkendt tilgang til udfordringer i forhold til at opbygge langsigtede relationer til forskellige publikumsgrupper med strategier for:
- uddannelsesmæssige tiltag for børn og unge
- engagement af eksisterende publikum
- at tiltrække nye publikumsgrupper
(Defineret på baggrund af konference om publikumsudvikling Nordic Music Days 2010)
Rapporten lægger op til en kulturpolitisk forståelse af begrebet. Det handler ikke om markedsføring, men om at integrere kommunikation og produkt i forhold til at opbygge langsigtede relationer til publikum.

Kulturpolitisk målsætning
Kunsten skal være tilgængelig for alle - baseret på tanker af moderne filosoffer som Kant og Schiller, og som prægede kulturpolitikken, da Kulturministeriet oprettedes i 1961 i Danmark.

Forskellige former for publikumsudvikling
• Udvidet markedsføring (ikke-brugere inden for de normalt kunstinteresserede segmenter)
• Publikumsdannelse (eksisterende publikum, nyt engagement)
• Smagskultivering (øge eksisterende publikums kendskab til kunstnerisk produkt)
• Opsøgende aktiviteter (øget dialog med nye målgrupper / ikke-brugere uden for institutionens grænser)

Barrierer for deltagelse
• Kulturelle/repræsentationelle barrierer (graden af mangfoldighed i forhold til repertoire og ansatte/kunstnere)
• Emotionelle barrierer (følelsen af accept og at blive budt velkommen. Organisationsstruktur, efteruddannelse af personale og kundepleje er afgørende)
• Barrierer i beslutningsprocessen (graden af inddragelse af borgere, dialog)
• Barrierer ift adgang til information (marketing)
• Fysisiske barrierer (handikap- og ældreområdet, geografisk)
• Intellektuelle barrierer
• Økonomiske barrierer

Organisatoriske overvejelser
i forhold til at gennemføre publikumsudvikling
Engelske erfaringer viser, at
• ledelsen skal gå forrest
• publikumsudvikling kan ikke gennemføres i en marketingsafdeling alene
• frygten for at miste sit eksisterende publikum, hvis der gennemføres publikumsudviklings-tiltag, er større end berettiget
• kulturinstitutioner, som udfører bevidste og målrettede tiltag inden for publikumsudvikling oplever generelt en tilvækst i besøgstal (side 21)
Der findes ikke én ideel løsning. Hver organisation må se på egne udfordringer og målsætninger for løsninger.Side: 1 | 2 | 3