Tirsdag den 17. marts 2015

Kunst og interkultur - next practice

Rapport af: CKI

17. februar 2009

Land: Danmark


Print

Journalist Maj Carboni har i rapporten destilleret et koncentrat af, hvad hun vurderer var de væsentligste udtalelser, bemærkninger og ideer, som kom frem i løbet af CKI's lanceringsseminar den 19. januar på Copenhagen Business School


Rapportens resumé af seminardagen

Den 19. januar 2009 afholdt Center for Kunst & Interkultur et seminar om strategier i kultursektoren på det interkulturelle felt. 120 deltagere fra forskellige organisationer, kulturinstitutioner, regioner, kommuner, ministerier samt udøvende kunstnere fra hele landet var mødt op for at få ny viden og inspiration til deres arbejde.

 

Dagen bød på to hovedtalere. Den første var Ken Bartlett, der er kunstnerisk leder af Foundation for Community Dance i England og som fortalte om formidlingen af interkulturelle erfaringer i England. Den anden hovedtaler var Chris Torch, der som leder af Intercult i Stockholm og med-initiativtager til ’The Rainbow Paper‘ gav tilhørerne indblik i sine interkulturelle erfaringer fra Sverige.

 

Oplægsholderne gav hver især et bud på, hvorfor det er vigtigt at opdyrke det interkulturelle, hvem der har ansvaret for det, og hvordan det kan gøres.

 

 

Video og audio uddrag fra seminaretCases

Dagen bød også på konkrete eksempler på interkulturel kunst i form af både dans, rap og film, ligesom konkrete projekter fra Nordjylland, Malmö og Drammen kunne give deltagerne inspiration til deres eget arbejde.

 

Afsæt for centeret

Fortællingerne om disse eksempler på projekter blev efterfulgt af Mik Aidts oplæg til, hvordan Center for Kunst & Interkultur i de kommende måneder går videre med både research- og formidlingsarbejdet.

 

Et af formålene med seminaret var at det i sig selv ville bidrage til vidensindsamling og -formidling inden for feltet, der handler om kunst og interkultur.

 

Mik Aidt startede ugen efter seminaret det nye job som Center for Kunst & Interkulturs projektleder.

 

Workshops

Center for Kunst & Interkultur brugte seminaret til at undersøge, hvilke konkrete behov for erfaringsudveksling omkring kulturel mangfoldighed og interkulturalitet der findes i byer, kommuner og regioner, som arbejder med at inkludere en flerkulturel dimension i visioner, planlægning og strategier.

 

Derfor blev deltagerne i tre workshops indbudt til at komme med deres bud på, hvad der er de vigtigste fremtidige opgaver er for Center for Kunst & Interkultur.

 

Afrunding på seminardagen

Afsluttende konkluderede moderator Niels Righolt, at dagens oplæg og workshops havde bidraget til at belyse vigtigheden af, at man på det politiske og forvaltningsmæssige niveau forsøger at komme videre med strukturelle overvejelser og konkrete strategiske tiltag omkring det interkulturelle felt – og at arbejdet med at kortlægge og evaluere projekter, erfaringer og metoder prioriteres.

 

Det sidste vil helt naturligt være en del af Center for Kunst & Interkulturs arbejde omkring research og formidling på området – med fokus på de skæringspunkter, hvor kunst og interkultur mødes.

 

“Ved at begynde en prioritering af området og sætte gang i både strukturelle og konkrete forløb, vil vi både som individer, som institutioner og som myndigheder have mulighed for at lægge pres på de politiske beslutningstagere omkring en mere bevidst stillingtagen til koblingen mellem kunst og interkultur,” sagde Niels Righolt.

 

Han fortalte endvidere, at der er både hjælp og inspiration at hente i The Rainbow Paper, som er blevet præsenteret for og godtaget af Europakommissionen. Ved ikke bare at læse The Rainbow Paper, men også at gå ind og støtte det, kan man lægge lidt ekstra pres på de politiske beslutningstagere rundt omkring i de europæiske parlamenter.

 

Niels Righolt afsluttede dagen og seminaret med takke deltagerne for deres fine, gode dialog og for det engagement, de viste, ikke mindst i workshopsene og i alle pauser, hvor der blev givet mange gode råd og ideer til Center for Kunst & Interkultur.

 

“Jeg håber, at I blev forvirrede på et højt plan – og at I fik noget ud af det,” sagde han.

 

Læs seminarrapoorten


Seminarrapport til download

Artikel om seminaret


Kunsten.nu - 4. februar 2009:
'Kunstinstitutionerne tøver med mangfoldighedstiltag' 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


Side: 1 | 2 | 3