Tirsdag den 17. marts 2015

Kulturel mangfoldighed i dansk kulturliv

Center for Kunst & Interkultur (CKI) er et videns-, kompetence- og formidlingscenter, der arbejder med udvikling af et kulturelt mangfoldigt kulturliv. [In English]

CKIs konsulenter er blandt Danmarks mest erfarne på feltet publikumsudvikling/-engagement & outreach.
CKI er specialiseret inden for kulturpolitik, internationalt kultursamarbejde, børne/unge-kultur, kunst som 'driver' for social forandring samt køn&ligestilling

CKI kerneprodukter og -kompetencer er: 

- konferencer, seminarer, workshops og efteruddannelse
- kulturpolitisk konsulentarbejde, organisationsudvikling og kapacitetsopbygning
- internationale kulturprojekter, herunder projekter med EU-støtte
- indsatser og projekter, hvor kunsten er 'driver' for social forandring
- uddannelse på forskellige niveauer, fx ift kunst og kreativitet ifm den nye skolereform
- rapporter, analyser og videnskabelige artikler
- De Kreatives Kontor, et administrativt forum for selvstændige i den kreative branche (under udvikling)
- opgaver inden for grafisk design
 

 

Historik

Grundlaget for Center for Kunst & Interkultur var projektet Brændstof i Københavns Amt, der siden 1999 havde udviklet projekter, kompetencer, metoder og netværk samt synliggjort et bredt defineret område af kulturel mangfoldighed. 

 

Brændstof blev hovedfinansieret af Københavns Amt under kommunalfuldmagten og var derfor omfattet af den fire-årige overgangsperiode 2007-2010 i forbindelse med kommunalreformen, hvor amtet blev nedlagt.

 

2007-2010: Konsolidering af Brændstof-projektet

Albertslund Kommunes kulturforvaltning overtog projektet Brændstof fra januar 2007. Kommunen ønskede at anvende den fire-årige periode til at konsolidere det arbejde, der blev påbegyndt af Brændstof, herunder at etablere en selvejende institution, der forankredes i det storkøbenhavnske område, hvor der i forvejen er forankret interkulturelle aktiviteter, for hermed at sikre størst mulig synergi og udvikling. 

 

En styregruppe blev etableret i februar 2008, og styregruppen foreslog Brændstof afløst af en selvejende, national institution med overordnede og tværgående opgaver inden for indsamling, udvikling og formidling.

 

Styregruppen præsenterede i april 2008 en strategi, der skulle inddrage institutionen i såvel kommunalt, nationalt og tæt internationalt samarbejde på så højt niveau som muligt – både politisk, organisatorisk og praktisk.

 

Arbejdet med at gøre planerne til virkelighed begyndte, da Center for Kunst & Interkultur (CKI) blev lanceret ved en éndagskonference den 19. januar 2009.

 

Mission

• At skabe en national platform for udvikling af et mangfoldigt kunst- og kulturliv gennem netværk, erfaringsudveksling, undervisning og samarbejde.


• At udvikle interkulturelle kompetencer i kunst- og kulturlivet.


• At styrke kendskab til og gensidig respekt for forskellige kulturer og kunstneriske udtryk gennem dialog og udveksling.


• At bidrage til, at Danmark spiller en væsentlig rolle i forhold til kulturel mangfoldighed set i et nordisk og globalt perspektiv.

 

Niels Righolt
daglig leder & chefkonsulent
nr(a)cki.dk / +45 3167 2110

Thomas Henriksen
projektleder & chefkonsulent
th(a)cki.dk / +45 2880 0080
 

Peter Holten
projektleder, De Kreatives Kontor
ph(a)cki.dk / +45 2235 0502
 

Marcelo Lerer
projektleder, kunstner, grafisk designer
ml(a)cki.dk / +45 2211 4635

Anne Boukris
ab(a)cki.dk / +45 2623 4069