Tirsdag den 17. marts 2015

Høring om nyt charter for kulturel mangfoldighed

Skrevet af: Mik Aidt

1. marts 2011


Emneord:

Print

Center for Kunst & Interkultur arbejder på at lancere et nyt charter og et 'svanemærke' til det danske kulturliv for at øge bevidstheden og kompetencerne omkring kulturel mangfoldighed. Ideen er at give kulturforbrugere og kulturaktører mulighed for at vise, hvilken vej de ønsker, udviklingen skal gå.


Den samlede globale vindmølleindustri synes længere ikke de vil sidde passivt og vente på, at alverdens politikerne når til enighed og får truffet de energipolitiske beslutninger, der skal til at for at fremme samfundets brug af vindkraft. Derfor lancerede de i januar 2011 et globalt ‘vindmærke’, der hedder Windmade.

Med en udbredt 'windmade'-mærkning af produkter i detailhandlen får forbrugeren pludselig mulighed for at foretage et bevidst valg mellem en vare, som er produceret ved hjælp af vindenergi og en anden, som er produceret på kulenergi. Pointen med mærket og kampagnen er, at beslutningskraften flyttes fra Folketing og parlamenter og over til forbrugeren.

Kulturens ‘vindmærke’
Ud fra samme filosofi lancerer Center for Kunst & Interkultur nu et mærke til det danske kulturliv, som ikke handler om vind, men om kulturel mangfoldighed. Siden 2008 har CKI været i dialog med de danske kulturpolitikere og ministerielle embedsmænd om, hvorvidt man i Danmark – efter samme model som i Sverige og Norge og i henhold til UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed – vil lave ændringer i lov- og reguleringspraksis på området med det formål at øge den kulturelle mangfoldighed og de interkulturelle kompetencer i den offentligt finansierede del af det danske kulturliv.

Men indtil videre er intet sket. Mange ord er blevet sagt – ikke mindst på CKIs konferencer – og meninger er blevet udvekslet, men indtil videre har det ikke ført til synlige eller konkrete ændringer i politikernes indstilling til, hvordan de skal håndtere området. Nærmest tværtimod, hvis man eksempelvis ser på formuleringen af Danmarks Radios nye public service kontrakt eller regeringens nye anbefalinger til hvordan en kulturinstitutions bestyrelse skal sammensættes.

Nu må vi give forbrugerne et valg
Med charteret og mærket – og den synlighed og debat, det forhåbentligt vil skabe omkring emnet – ønsker CKI at lade det være op til kulturforbrugere og kulturaktører at afgøre, hvilken vej de ønsker udviklingen skal gå. Det er i bogstaveligste forstand en afstemning, der vil vise, om kulturlivet i Danmark ønsker at fortsætte med ligge allerbagest i feltet, i forhold til udviklingen i vores nabolande, når det handler om hvordan vi håndterer den kulturelle mangfoldighed.

Eksistensen af dette charter gør det muligt for CKI, pressen og kulturbrugerne at stille spørgsmålet meget direkte til en dansk kulturinstitution: ‘Hvorfor ønsker I egentlig ikke være medunderskriver af dette charter?’

Nordisk dimension
Får CKI luft under vingerne med projektet i Danmark, vil vi undersøge om der er basis for også at skabe en svensk og en norsk version af dette mærke og charter, sådan at projektet fik en samlende nordisk dimension også. Nederst på denne side kan du læse om en række andre charters, certificeringer og mærker, som har lignende formål.

Inden vi lancerer mærket, sender vi det i høring indtil den 15. marts: Lad os høre, hvad du synes om ideen – og gerne her og nu, med det samme!Opdatering den 29. marts 2011:

Charteret er nu klar til lanceringen, læs mere her.
1) Læs charteret:
 

    Charter for kulturel mangfoldighed [PDF] 

 

 

2) Se mærkets grafiske udformning:
 

    Mærke [PDF]  

3) Giv os din feedback:
  
 

Andre mærkerISO 26000 om social ansvarlighed
450 eksperter fra 99 lande har samarbejdet om at udvikle en standard, der opstiller nogle fælles forventninger, som organisationer kan orientere sig efter inden for blandt andet bæredygtighed og menneskerettigheder. Indtil videre er ISO 26000 kun en vejledning, men inden længe vil der blive udviklet en dansk standard, så en organisation også kan blive certificeret.
 
Ny vejledende ISO standard: ISO 26000 Social Responsibility
Dansk Standard om ISO 26000

ISO.org:
Discovering ISO 26000

 
“In applying ISO 26000:2010, it is advisable that an organization take into consideration societal, environmental, legal, cultural, political and organizational diversity”

 

 

 

 

 
 

Britiske tv-mediers ‘Diversity Pledge’
I 2006 lancerede Cultural Diversity Network en ‘Diversity Pledge’, som virksomheder kan tilmelde sig – og dermed forpligtige sig til at arbejde mod øget mangfoldighed på skærmen. Målet er at skabe forandring. Det er offentliggørelsen af et tilsagn fra uafhængige produktionsselskaber og in-house-producenter om at tage målbare skridt til at fremme mangfoldigheden i branchen. The Diversity Pledge er opdelt i fire sektioner, der dækker forskellige aspekter af mangfoldighed med praktiske forslag til, hvordan man kan forbedre repræsentationen.  Læs mere...
 
 
 
 
 
 
Regnbuedokumentet - The Rainbow Paper
Fem skridt i retning af at gøre interkulturalisme til en ny norm for menneskeheden: 'The Rainbow Paper - Intercultural Dialogue: From Practice to Policy and Back'. Et civilsamfunds-initiativ under Det Europæiske År for Interkulturel Dialog i 2008. Læs mere...