Tirsdag den 17. marts 2015

Fornyet debat om hvor 'dansk' man skal være for at modtage kunststøtte

Skrevet af: CKI

12. april 2012


Emneord:

Print

Efter at Ligebehandlingsnævnet i februar afgjorde, at Kunstfondens Litteraturudvalg diskriminerede den dansk-uzbekiske forfatter Dina Yafazova, da hun blev nægtet kunststøtte, fordi hun ikke skriver på dansk, har Kulturen på TV2 News taget historien op både den 10., 11. og 12. april 2012 og dermed bragt fornyet debat om emnet i medierne.


Hvert år uddeler Statens Kunstfond omkring 100 millioner kroner i kunststøtte og ifølge loven er fondens fornemste opgave at støtte "skabende dansk kunst", som det hedder i paragraf 1 i loven om Kunstfonden. Men Ligebehandlingsnævnets afgørelse betyder nu, at Kunstfondens litteraturudvalg fremover vil ændre sin procedure, så også værker skrevet på et andet originalsprog end dansk kan opnå støtte.

“Dansk kunst er ikke dansk som sådan. Dansk kunst har altid været påvirket af udlandet,” siger bestyrelsesformand for Statens Kunstfond, Lars Juel Thiis, til Kulturen på TV2 News den 11. april:

“Folk udefra, der kommer til Danmark og tolker vores kultur, der får man de mest inspirerende tolkninger af, hvad dansk kultur er. Det ser man ofte. (...) Der har været mange udenlandske kunstnere, som har arbejdet i Danmark og har inspireret os alle sammen og har givet os en masse kvalitetsbetonet kunst i alle fagområder."

Fondens bestyrelse bakkes op af Dansk Kunstnerråd, som repræsenterer 24 kunstnerorganisationer:

“Vi er forpligtet til det alene i kraft af, at vi har ratificeret UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed. Står der en operasanger, der synger på italiensk, så er det jo også dansk kunst. Jeg har svært ved at se hvor det begynder og hvor det slutter,” siger Henrik Petersen, som er er formand for Dansk Kunstnerråd, til TV2 News den 12. april.

Inge Lise Hornemann, som er formand for Danske Skønlitterære Forfattere, fortalte derimod tv-kanalen, at hun er helt uenig. “Det kan simpelthen ikke være hensigten med Kunstfondens midler,” mener hun. At Ligebehandlingsnævnet kan gå ind og være bestemmende over for den danske kulturpolitik, mener Inge Lise Hornemann svarer til, hvis hun som formand for en forfatterforening går ind og blander sig i dansk landbrugspolitik.

Skriver og udgives i Danmark
Forfatteren Dina Yafasova har boet i Danmark siden 2001, hvor hun flygtede fra Uzbekistan. Hun søgte i februar 2011 et arbejdslegat i Statens Kunstfond, men fik afslag med den begrundelse, at hun ikke opfyldte kravet om at have skrevet sine værker på dansk. Hun debutterede i 2006 med ‘Dagbog fra Sandholm’ og har i 2011 udgivet den roste ‘Kald mig ikke offer’. Begge bøger er oversat fra russisk, men de er skrevet her i landet og udgivet her.

Dina Yafasova er siden blevet medlem af bestyrelsen for Dansk PEN, og hun bad Ligebehandlignsnævnet om at tage stilling til sagen. Nævnet besluttede i februar 2012, at “Statens Kunstfonds Litteraturudvalg har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven i forbindelse med uddelingen af fondens midler i 2011.”

Anders Jerichow, formand for Dansk PEN, udtalte i den anledning med tilfredshed, at “afgørelsen bringer Danmark på omgangshøjde med vores flersprogede virkelighed”.

“Forfattere, der bor og skriver og udgives her i landet – mange af dem danske statsborgere ligesom Yafasova — og som udlåner deres bøger på danske biblioteker, må selv sagt have samme vederlag for biblioternes udlån. Deres og bøgernes publikum er dansk. Det er for mange af forfatterne en dyr og tung – men nødvendig – proces at få deres bøger oversat. Og det ikke mange biblioteksafgifter, vi taler om. Men det er et vigtigt spørgsmål om ligestilling og anerkendelse,” mente Anders Jerichow.

 TV2 Nyhederne den 11. april 2012:
"Udlændinge skal have dansk kunststøtte"
Hvad er dansk kunst og hvem kan få dansk kunststøtte? Det er til debat i øjeblikket, efter at Statens Kunstfonds er blevet dømt for forskelsbehandling og derfor har måttet ændre reglerne for, hvem der kan få kunststøtte.

Jyllands-Posten den 11. april 2012:
Kunstfond dømt for diskrimination
Dansk statsborger afvist, fordi hun ikke skiver på dansk - hendes manuskripter oversættes.

Dansk PEN den 20. februar 2012:
Dina Yafasova vinder principsag i ligebehandlingsnævnet
Gennembrud for andre-sprogede forfattere i Danmark

Mere information om Dina Yafasova
kan læses på www.gyldendal.dk/forfattere/dina-yafasova