Onsdag den 18. marts 2015

Københavns Mangfoldighedscharter: kulturinstitutionernes fravær er iøjnefaldende

Skrevet af: CKI

15. december 2011


Emneord:

Print

Det københavnske spillested VEGA skiller sig ud som den eneste kulturinstitution i hovedstaden, der indtil nu har ønsket at skrive under på Københavns Kommunes mangfoldighedscharter.


Fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning udgik her to uger før årets udløb en pressemeddelelse om, at mere end 125 virksomheder og organisationer nu har skrevet under på Københavns Mangfoldighedscharter. Initiativtagernes mål var 100 i 2011.

Fra kulturens verden er der ikke mange, der indtil nu har stillet op i køen for at skrive under på, at de vil forpligte sig til at gøre mangfoldighed til en praksis i egen organisation og fremme inklusion.

På listen af underskrivere finder vi ud over VEGA blandt andre Copenhagen Opera Festival, Opera Jam og Statens Kunstråd, samt de tre medlemmer af charterets advisory board, musikerne Karen Mukupa og Nikolaj Steen og forfatteren Carsten Jensen, foruden en længere række af ungdomsorganisationer og foreninger, der i forskellig udstrækning arbejder med enten musik, dans, kunst eller kultur som en del af deres virke.

Man kunne så måske antage, at det skyldtes, at kulturlivet i højere grad har rettet sin opmærksomhed mod CKIs charter for kulturel mangfoldighed, som specielt er udarbejdet med kulturinstitutioner for øje. Men nej, heller ikke dér har mere end en lille håndfuld kulturinstitutioner vist interesse for at skrive under.

Det er erhvervslivet, fagforeningerne, skolerne, idrætten og foreningslivet, der går forrest i København, når det handler om offentligt at tilkendegive sin vilje til at fremme inklusion.

 

 
 

 
Det har de skrevet under på

 

“Som underskriver af Københavns Mangfoldighedscharter vil jeg fremme livskvalitet og vækst i København ved at:

1. Gøre mangfoldighed til en praksis i egen organisation

2. Bidrage til at mangfoldighed bliver set som et aktiv i den offentlige debat

3. Støtte op om initiativer, der fremmer mangfoldighed, inklusion og bekæmper diskrimination i København.”


 
 
 

 

Vil du med på listen?
Skriv under på Københavns Mangfoldighedscharter – og upload jeres logo.
Se mere på www.blanddigibyen.dk/mangfoldighedscharter  

 

 

 

De har underskrevet pr. 15. december 2011:

Københavns Lufthavne,

DSB S-Tog,

Arriva,

Better Place,

DI,

Københavns Politi,

ISS,

KAB,

LO,

FOA,

KFF,

Merkur Andelskasse,

Microsoft Development Center,

MandagMorgen,

Copenhagen Post,

Tv Bella,

MENSCH,

Oxmond,

Kringlebakken,

Olsens Rengøring,

Frie Fugle,

GO-CARD,

Raffinaderiet,

Bindslev A/S,

Fonden for socialt ansvar,

Danske erhvervsskoler,

AL-HILAL Skolen,

Tingbjerg Skole,

Blågård Skole,

Kildevældsskolen,

Professionshøjskolen UCC,

Sønderbro Skole,

Bavnehøj Skole,

DIA Privatskole,

Hyltebjerg Skole,

Brug Folkeskolen,

Meyer Kantiner,

Folkelig Universitets Undervisning,

Københavns Åbne Gymnasium,

Mette Weber & Partners,

Beskæftigelseskonsortiet,

Efterslægten - HF-Centret i Storkøbenhavn,

Jobcenter Musvågevejm,

Jobindex A/S,

Danarmen,

MHT Consult,

Folkekirken,

Valby Lokaludvalg,

Haraldsgadekvarterets Områdeløft,

Akacieparken,

Boldklubben 1908,

CPH Pan Idræt,

Wadani Boldklub,

Institut for Menneskerettigheder,

Unge for Menneskerettigheder,

Dansk Flygtningehjælp,

Red Barnet,

Kvinfo,

British Council,

Dialogforum,

Ghetto Gourmet,

Med andre øjne,

Fiction Pimps,

Bosnisk Ungdomsforbund,

Bydelsmødre,

Red Barnet Ungdom,

Gam3,

FUNK,

Khanda,

2200 Kultur,

Natteravnene,

Center for Konfliktløsning,

Foreningen Nydansker,

Ansvarlig Presse,

CBSI,

StreetMekka,

Esperantoforeningen,

BLUS,

Den Persiske Kulturforening,

Free Bikes,

UiWe,

Alba-Dansk,

Ethiopisk Netværk,

Den Persiske Kulturforening,

Muslimernes Fællesråd,

Islamisk-Kristent Studiecenter - Center for sameksistens,

Foreningen Verdens Kvinder i Danmark,

Dansk-Kurdisk Kulturcenter,

Hopes Foundation,

Loong,

Muslimer i Dialog,

Det Mosaiske Troessamfund,

Ny-dansk Ungdomsråd,

Islamisk-Kristent Studiecenter,

UU København,

Babaylan-Denmark,

Play31 – Copenhagen World Cup,

Joy of Creation,

ARTStudio ART-n-ME,

Team Bade,

Global Generation,

Demokratisk Palæstinensisk Forbund i DK,

New Deals,

Fristedet Sundholm,

Lavuk Stjernen,

Kalejdoskop,

De 5 forenede Somalia,

TEC,

Settlementerne,

Det Kurdiske Initiativ i Danmark,

Con3bute,

Trampolinhuset,

Missionen blandt Hjemløse,

Olsen Energy,

HennaArt,

VerdensKulturCentret,

Global Kidz,

Malta de Capoeira

Levende Musik i Skolen (LMS),

Center for Kunst og Interkultur,

Statens Kunstråd,

Copenhagen Opera Festival,

VEGA,

Opera Jam,

Karen Mukupa (medlem af Københavns Mangfoldighedsboard),

Nikolaj Steen (medlem af Københavns Mangfoldighedsboard),

Carsten Jensen (medlem af Københavns Mangfoldighedsboard).

 

 

 

I 2012 byder Bland dig i byen på:

·         Et ambitiøst mål om at nå 500 underskrivere af Københavns Mangfoldighedscharter - og at hjælpe underskriverne til at skabe vækst og livskvalitet gennem mangfoldighed. Hjælp os med at nå målet ved at anbefale andre at skrive under her.

·         Projektet ’Innovation og effektivitet via diversitet’, hvor Foreningen Nydansker og Innoversity Copenhagen bruger resultaterne fra mangfoldighedsundersøgelser af ISS og McDonald’s til at vurdere og udnytte den enkeltes vækstpotentiale.

·         En møderække om gode erfaringer med mangfoldighed blandt de ansatte i små og mellemstore virksomheder i samarbejde med bl.a. VINSA, Håndværker- og Industriforeningen og HORESTA.

·         I samarbejde med OPEN Copenhagen og HORESTA om workshops for en mere åben service i København.

·         Københavns værtsprogram, erhvervsmentorer og snart kommer en bedre modtagelse af expats.

·         En gentagelse af succesen med Internationale Dage med 50.000 besøgende og Byens Stemmer med 400 deltagende skoleelever.

·         En stærkere placering af København som åben europæisk storby med et europæisk borgmester- og politiker-seminar om politiker-borger dialog den 28. juni 2011 og en konference om borgerinddragelse den 24. maj 2012 i anledning af EU-formandsskabet.

 

 

 

 

cki.dk den 22. juni 2011:

Københavns mangfoldighedscharter lanceret med høje fanfarer

“Dette er en ny kurs for København. Vi vil gerne være kendt for åbenhed og imødekommenhed. Vi vil skabe en ny mangfoldighedsbevægelse,” sagde borgmester Anna Mee Allerslev blandt andet, da hun lancerede kommunens nye mangfoldighedscharter for 200 inviterede gæster i StreetMekka på Vesterbro.