Tirsdag den 17. marts 2015

Sharon Jensen: Det kræver engagement og forpligtelse

6. maj 2011


Emneord:

Print

Interview med lederen af det amerikanske Alliance for Inclusion in the Arts, Sharon Jensen, som fortæller om organisationens arbejde med inklusion og mangfoldighed.


 

HVORDAN KAN KULTUREL MANGFOLDIGHED VÆRE EN GOD FORRETNING I FREMTIDEN? 

Verdenssamfundet er et stort uudnyttet publikumspotentiale, som kan komme kulturlivet til gavn. Det kræver et nyt engagement sammen med de eksisterende minoriteter, og det kan hjælpe kulturinstitutionen med ikke bare at overleve, men at genvinde dynamikken og blive beriget rent kunstnerisk. 

 

SKAL KULTURLIVET OG KUNSTSCENEN AFSPEJLE DET MULTIKULTURELLE SAMFUND? 

Ja. I USA har vi eksempelvis stadig en fejlagtig og mangelfuld repræsentation af det omgivende samfund. 

 

ER INKLUSION EN VEDVARENDE PROCES? 

Ja. I Alliance for Inclusion in the Arts prøver vi eksempelvis at fokusere på en række specifikke initiativer og målsætninger inden for de næste to-tre år i et samarbejde med vigtige beslutningstagere rundt omkring i kulturlivet, som en måde at indføre ændringer på. Vi vil også gerne være flagskib og omdrejningspunkt for mangfoldighedsledelse i vores land. 

 

SKAL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE VÆRE TOPSTYRET ELLER KOMME NEDEFRA? 

Det skal komme fra alle retninger! Der skal arbejdes på mange fronter, så man kan imødekomme alle med deres forskellige forudsætninger og selvforståelser. 

 

HVORDAN KOMMER VI VIDERE EFTER DENNE KONFERENCE? 

Det kræver engagement og forpligtelse – med kortsigtede målsætninger, som man indbyrdes er villig til at stå til ansvar for. Man er afhængig af en fælles indsats på en bred front, og CKI kan muligvis være tovholder på denne proces. Der skal dog også være politisk vilje og finansiering til sådanne initiativer. 

 

 

 

Sharon Jensen er direktør for The Alliance for Inclusion in the Arts i USA.  www.inclusioninthearts.org


Dette interview er en del af konferencerapporten Kunsten at skifte scene

 

 

    

 

 

Konferencerapport som PDF
Rapporten er på 64 sider. Print på papir (A4) eller download til din harddisk:
 
    ‘Kunsten at skifte scene’

 

 

Højreklik og vælg 'Gem destination som', hvis du vil downloade. 
Mac: Hold CTRL-tasten nede og klik på ikonet