Tirsdag den 17. marts 2015

Kulturel diversitet - Muligheder og begrænsninger

Forfatter: Kasper Lippert-Rasmusssen og Nils Holtug

1. december 2010

Link: Kulturel diversitet - Muligheder og begrænsninger

Print

Skrevet af Kasper Lippert-Rasmusssen og Nils Holtug. Udgivet i 2010.


Danmark har over de sidste 30-40 år oplevet en stigende grad af kulturel diversitet. Et væsentligt aspekt heraf er en forstærket synlighed af religion i det offentlige rum. For en bredere dansk offentlighed blev det formentlig først for alvor synligt op igennem 90’erne og i særdeleshed med karikaturkrisen, at det danske samfund står over for en kompleks og dyb udfordring, som kræver gentænkning og evt. på visse punkter tilpasning af centrale træk ved velfærdsstatsmodellen og ved liberale politiske idealer.

Øget kulturel diversitet udgør såvel en mulighed som en begrænsning. Den liberale tradition, der udgår fra John Stuart Mill, har altid betonet, hvorledes forskellighed og uenighed skaber dynamik og udvikling. Det er dog også klart, at kulturel diversitet kan udgøre en begrænsning.

Bogen sigter mod at give et indblik i et udpluk af de muligheder og udfordringer, kulturel diversitet rummer, ligesom den forholder sig refleksivt til nogle af de samfundsmæssige mekanismer, der betinger, om kulturel diversitet i en given kontekst ses som en begrænsning eller snarere som en mulighed.
 
‘Kulturel diversitet – Muligheder og begrænsninger’
Forfattere: Kasper Lippert-Rasmusssen og Nils Holtug

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7674-426-7
285 sider
 
University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 383
Syddansk Universitetspresse
universitypress.dk/shop/kulturel-diversitet-2802p.html
 


Side: 1 | 2