Mandag den 2. marts 2015

Christian Have: Dansk teater bør inkludere sit publikum meget mere

7. juli 2011


Emneord:

Print

Dansk teater og scenekunst befinder sig i en krise. Dette skyldes blandt andet at dansk teater ikke har holdt sig opdateret i forhold til publikumsinddragelse og den generelle formidling af teatret. Audience development og digitale og sociale medier er vejen frem.


Kommentar af Christian Have

Dansk teater og scenekunst er i det offentlige rum i defensiven. De diskussioner og den synlighed, som scenekunsten tidligere automatisk har været præget af, er i de senere år falmet. Og ingen tvivl om, at strukturelle og lovmæssige udfordringer kan være årsagen til, at teatret i disse dage ikke har de optimale udviklingsmuligheder.

 

Har dansk teater en identitetskrise? Svaret må nok blive et ja. I hvert fald hvis man tænker på teatrets forhold til sit publikum. Man er nødt til at kigge på, hvordan man formidler og kommunikerer teatret i dag. Jeg mener ikke, at teatret har taget tilstrækkelig action på at kommunikere med sit publikum i en digitaliseret nutid.

 

Audience development
På de europæiske teatre er der et stort fokus på, hvad man kalder audience development – et begreb, som dækker over inklusionen af publikum, både før, under og efter forestillingen. En tendens, som bør vinde større indpas herhjemme.

 

Og stiller man spørgsmålet, om teatret er nødt til at indbyde sit eget publikum til at være medskabere af teatret på alle niveauer? – Så er svaret ja.
Er man nødt til at indbyde alle andre til at skabe teaterkunst fremover (som på Betty Nansen, hvor man har inviteret handicappede skuespillere)? – Så er svaret ja.

 

Teater i den digitale tidsalder
Teatret skal være i dialog med sit publikum. Teatret skal være synligt. Det handler om at få teatret derud, hvor folk er, rent mediemæssigt. Teatret skal i langt højere grad anvende de sociale medier, videoblogs og smartphones til at gøre opmærksom på sig selv – så teatret fylder i det digitale, offentlige rum. Teatret bliver nødt til at åbne op og gå nye veje, tilsvarende vores digitale samtid.

På den måde ville teatret kunne synliggøre – og forsvare – sine værdier. Sin eksistensberettigelse.

 

 

Ovenstående kommenter blev publiceret på HAVE Backstage den 7. juli 2011. Genpubliceret på cki.dk med forfatterens tilladelse. HAVE Backstage sætter kunsten og kulturen på dagsordenen, fordi området udgørr samfundets vigtigste sammenhængskraft – og efterhånden også den vigtigste kilde til innovation og nytænkning inden for alle vidensfelter. I meningssektionen udstikkes der løbende nye rammer for diskussioner med afsæt i kulturens verden. En række meningsdannere giver på skift en vitaminindsprøjtning til debatten, og så er ordet ellers frit.

 

 

 

Link: http://www.havebackstage.dk/2011/07/07/christian-have-dansk-teater-b%c3%b8r-inkludere-sit-publikum-meget-mere/