Tema i Dansk Skuespillerforbunds tidsskrift Sceneliv om mangfoldighed " />

Tirsdag den 17. marts 2015

Sceneliv - tema: 'Et mangfoldigt publikum'Magasin: Sceneliv 2009 #4


Print

"Nu må teaterbranchen vågne op og være et spejl af sin tid. Ellers vil den dø."
Tema i Dansk Skuespillerforbunds tidsskrift Sceneliv om mangfoldighed


I bladets leder på side 3 skriver formand for Dansk Skuespillerforbund Henrik Petersen:

I slutningen af 2008 deltog Dansk Skuespillerforbund i en konference om inklusion og var med til at udarbejde ’kunstnernes erklæring om inklusion’ sammen med bl.a. artistforbundet, musikerforbundet og journalistforbundet. Erklæringen lægger vægt på at skabe rummelighed og lige muligheder for alle, der arbejder med tv, film, radio, dans, musik og teater inden for kulturområdet. Om ansættelsesforhold siger erklæringen bl.a:

”Vi opfordrer til ansættelser og produktionsmuligheder, der inkluderer mennesker uanset etnisk oprindelse, religiøs overbevisning, kultur, hudfarve, alder, køn, seksuel orientering - med og uden handicap, inden for alle discipliner og produktionsområder, således at kulturen kan afspejle mangfoldigheden i samfundet.

Samtidig med at vi anerkender, at der ikke kan være tale om indblanding i den kunstneriske eller faglige integritet og frihed eller i de kontraktmæssige rettigheder, som tilhører skabende og udøvende kunstnere, opfordrer vi alle aktører i den danske kulturverden til at udfordre de traditionelle stereotyper. Vi er overbeviste om, at områdets vækst og vitalitet er afhængig af inddragelsen af en mangfoldighed af stemmer, udtryk og impulser.”


Erklæringen opsummerer på en fin måde DSF’s arbejde i forhold til ligebehandling på det kulturelle område. Vores primære indsatsområde har indtil nu været – og er fortsat – ligestilling mellem mænd og kvinder, hvor vi har lavet undersøgelsen ’Løn og Køn’ og fulgt op med en række initiativer. I 2008 besluttede bestyrelsen at udvide indsatsen til ligebehandling på en række områder, og lige nu er vores ligebehandlingsudvalg i gang med at finde ud af, hvordan vi går til den opgave på en konstruktiv måde.

Udvalget har gennemført en række dialogmøder med forskellige arbejdsgivere og andre ’gatekeepere’ på vores område. Det er tydeligt, at de gode viljer er til stede, men at der er lidt længere, end vi kunne ønske os, fra tanke til handling. En tilbagevendende indvending er, at kunsten er det vigtigste, og at ligestilling og ligebehandling ikke må komme i vejen for kunsten.

Det kan vi i DSF kun være enige i. Vi har ingen interesse i at forringe kunsten. Men vi tror på, at de to ting ikke udelukker hinanden – men måske snarere supplerer hinanden. Som inklusions-erklæringen også udtrykker det, så vil mere mangfoldighed kun være med til at skabe bedre og mere spændende kunst – et mere varieret billede på teatret, i film og på tv. Og den overbevisning vil vi fortsat dele med arbejdsgiverne i håb om, at konstant fokus og debat fra vores side vil få dem, der kan skabe en forandring, til at gøre det.

Også i teatersalen kunne man ønske sig en større mangfoldighed af kulør, alder osv. Vi tror på, at større variation på scenen i længden smitter af på publikum. Når der ikke er så forfærdelig mange brune ansigter i salen, er det måske fordi, de ikke kan genkende sig selv eller deres verden i den, de ser på scenen.

Men også konkrete målrettede initiativer kan gøre en forskel - som f.eks. dem, der beskrives i dette temanummer af Sceneliv. Heldigvis er der mange flere derude i teaterlandskabet, der gør en indsats for at skabe mangfoldighed i salen og på scenen – nogle har arbejdet længe med det og for andre er det nyt land at betræde.

Alle initiativer bør hilses velkommen, for der skal arbejdes på mange fronter for at gøre medie- og kulturbilledet mindre stereotypt. Det er et langt og sejt træk, men vi tror på, at det kan lykkes.

Henrik Petersen,
formand for Dansk SkuespillerforbundSceneliv udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 10 gange årligt i 3.300 eksemplarer.

Læs mere


Sceneliv #4 kan åbnes i pdf-format her:
Sceneliv_april_2009.pdf


'Kunstnernes erklæring om inklusion'
Temaartikler:


Et spejl af sin tid
Teatret skal og bør afspejle det multikulturelle samfund, vi lever i. Men det gør det ikke, lyder det fra teaterchef Mogens Holm fra Taastrup Teater. Sammen med to andre egnsteatre på Vestegnen er han gået i gang med et nyt publikumsprojekt for at få andre end 'gammeldanskerne' i teatret. Hvis ikke teatret gør det her, så dør vi, lyder det fra teaterchefen.

En god kommunikatør
Profil af en kommende publikumsudvikler
Publikumsudvikleren skal kunne lide at stemme dørklokker og tale med folk fra alle samfundslag og befolkningsgrupper. I stedet for at tre teatre laver hver deres integrationsarbejde, samler de nu al kommunikation og erfaring i én person og udnytter synergi-effekten.

Vi skal ha fat i dem som børn
I Uppercut Danseteater møder man sit publikum i øjenhøjde. Især community dance projektet ”Dans i Nordvest” formår at trække børnene i lokalområdet ind på scenerne. Og får du fat på børnene tidligt, er der "tusinde gange større chance for, at de som voksne vil tage i teatret som publikum", lyder det fra kunstnerisk leder Cher Geutze.
Side: 1 | 2