Tirsdag den 17. marts 2015

Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte

Policy paper af: Regeringen

5. juli 2010


Print

“Offentlige virksomheder skal rustes til at udnytte mangfoldigheden,” skriver Regeringen i sin 'Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte', som blev offentliggjort den 5. juli 2010.


I den nye handlingsplan skriver regeringen blandt andet, at “offentlige virksomheder skal rustes til at udnytte mangfoldigheden” – hvilket dermed også må antages at gælde for offentlige kulturinstitutioner.

 

Handlingplanen følger op en tidligere handlingsplan til fremme af ligebehandling og mangfoldighed og til bekæmpelse af racisme fra 2003.

 

Den bygger på forslag fra en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Finansministeriet, Socialministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Klima- og Energiministeriet (Ligestillingsafdelingen).


Læs handlingsplanen [PDF]

 

 

 

INTEGRATIONSMINISTERIETS PRESSEMEDDELELSE OM HANDLINGSPLANEN: 
DEN 5. JULI 2010 på  nyidanmark.dk

 

Ny handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte

 

Regeringen offentliggør i dag 'Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte'. Med handlingsplanen igangsættes flere nye initiativer, der bl.a. skal give plads til forskellighed og udbrede kendskabet til og respekten for grundlæggende demokratiske værdier og rettigheder i det danske samfund. Handlingsplanen er desuden første led i en række initiativer, der skal sætte fokus på, at mangfoldighed på arbejdsmarkedet kan skabe grundlag for vækst.

 

Handlingsplanen, der bl.a. har til formål at bekæmpe forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse og fremme mangfoldighed og lige muligheder, indeholder 21 konkrete initiativer inden for seks indsatsområder:

 

 

Læs handlingsplanen [PDF]