Tirsdag den 17. marts 2015

Norsk forslag til kulturstrategi: 'Mangfold i kunst og kultur'

Policy paper af: Ressursgruppe for større mangfold

23. august 2011


Print

'Mangfold i kunst og kultur - Syv punkts strategi mot 2020' er skrevet af en ressourcegruppe til – og på bestilling fra – den norske kulturminister Anniken Huitfeldt. Syvpunkts-strategien og nogle nye, nationale mål er gruppens bidrag til at formulere en ny, norsk kunst- og kulturpolitik.


    
Norge har en plan, når det handler om mangfoldighed i kunst- og kulturlivet. I hvert tilfælde har en såkaldt ressourcegruppe – hvad vi i Danmark ville kalde en tænketank eller en kommission – nu afleveret en plan til landets kulturminister, og nu er det så op til Anniken Huitfeldt og hendes embedsmænd, i hvor høj grad ministeriet vil vælge at følge gruppens forslag og anbefalinger. 

 

 

Hen over 50 sider opruller ressourcegruppen en syv-punkts strategi og en række forslag til nye, nationale mål for Kulturministeriet, mens det beskriver en række udfordringer og giver eksempler på best practice, når det drejer sig om håndteringen af den kulturelle mangfoldighed i kunst- og kulturlivet.

Nedenfor følger det udsnit af teksten (side 23), hvor en liste af konkrete mål fremsættes. Teksten er oversat til dansk:

 

 

 

“Kulturpolitikken er forankret i grundlæggende demokratiske værdier: ytringsfrihed, religionsfrihed, ligeværd og menneskerettigheder. Dette indebærer også, at individet har et ansvar og en mulighed for at deltage i et fællesskab.
 

Kulturel mangfoldighed bliver i fremtiden måske en af de stærkeste bærebjælker i det fællesskab, som nationen Norge udgør, såfremt denne mangfoldighed får lov at komme til udtryk. Man kan argumentere for, at et samfund, der ikke afspejler de forandringer, det gennemgår, risikerer at stagnere og langsomt, men sikkert, at gå til grunde.


Inden for et sådant landskab skal kunsten kunne være dynamisk, udfordrende og ubunden, og kulturarven må sikres, være en kilde til oplevelse og viden og tages i brug som en ressource.


Det er et mål, at alle mennesker bør have mulighed for at bruge og styrke sine kreative evner i samspil med andre (bredde), og at de særlige talenter kan udvikle sig (elite).

 

Følgende mål foreslås lagt til grund frem mod 2020:

- Kunsten og kulturen skal bringe det frem, som er inden i os som mennesker og som samfund.


- Muligheden for at udtrykke sig gennem kunst og kultur bør være uafhængig af geografi, etnisk og social baggrund.


- Alle mennesker i Norge skal have adgang til den rigdom, som kulturel mangfoldighed repræsenterer.


- Kulturel mangfoldighed skal være en naturlig del af offentlig kunst- og kulturpolitik og af aktiviteterne i de institutioner, der modtager offentlig støtte.


Det betyder, at inden 2020 skal kulturel mangfoldighed være en synlig og selvfølgelig del af statslig, regional og lokal offentlig kulturforvaltning (strategi og handlingsplaner såvel som personalepolitik). I 2020 skal kunstnerisk og kulturel mangfoldighed være en naturlig og synlig del af de strategier, programarbejde, personalepolitik og publikumsarbejde i alle kunst- og kulturinstitutioner og i organisationer, der modtager offentlig støtte.

 

 

Syvpunkts strategiplan for 2020 

For at nå disse målsætninger må kunst- og kulturlivet i stigende grad opsøge og tappe fra den mangfoldighed af historier, udtryk og menneskelige ressourcer, som er i befolkningen. Folk skal have mulighed for at udøve og udvikle deres særegne kultur- og kunsttraditioner. Dette er en del af kulturarven i Norge. Det er især interessant at give nye stemmer mulighed for at udvikle sig og at udforske mødet mellem nye stemmer, traditioner og forskellige genrer og kunstarter. I denne smeltedigel vil noget raffineres og beriges, noget vil blive smeltet om, og noget vil blive til nye kunst- og kulturudtryk. Dette potentiale er den vigtigste drivkraft i arbejdet.

 

Den anden drivkraft for udviklingen kan være målet om publikumssucces og at sammensætningen af publikum eller brugere skal afspejle befolkningen. Alle mennesker er, uanset kulturel baggrund, et potentielt publikum til enhver udstilling eller produktion, eller potentielle brugere af et kulturtilbud.

 

Den tredje drivkraft kan være en organisations ønske om at tilknytte sig kompetence, der gør innovation mulig.

 

Den fjerde drivkraft er ideen om lighed, fællesskab og glæden ved møder mellem forskellige mennesker. Disse tilnærmelser kan være relevante for både professionel og amatør kultur.

 

For at opnå større mangfoldighed må aktørerne og oganisationerne have en:


- Reel interesse i udvikling


- Evne til at opbygge og bruge kompetencer


- Evne til at opsøge nye miljøer, til samarbejde mellem miljøer og enkeltpersoner i og uden for organisationen, som har forskellige kunstneriske og kulturelle kompetencer.


- Et demokratisk og kreativt sindelag, hvilket betyder, at alle involverede er undersøgende og lyttende, det kræver god ledelse


- Vilje til at dræbe myter og den stigmatisering, der undertiden findes.


- Plads til fejl og tid til refleksion og evaluering.”

 

 

“Bringer du det frem, som er inden i dig, så vil det, du bringe frem, bevare dig. Bringer du ikke det frem, der er inden i dig, så vil det, du ikke bringer frem, ødelægge dig. Det er kunstens og kulturens opgave at bringe det frem, som er inden i os, både som enkeltpersoner og som samfund.”

Morten Krogh, Nord og Ned produksjoner‘Mangfold i kunst og kultur’ er skrevet af en ‘ressourcegruppe for større mangfoldighed’, som blev udpeget af det norske kulturministerium, Kulturdepartementet, i juni 2010.

Gruppen havde følgende repræsentanter: Liv Hege Skagestad (leder), Kjell Magne Mælen, Mostafa Pourbayat, Nefise Özkal Lorentzen og Sampda »Samsaya« Sharma.
Bente Guro Møller, der blandt andet var redaktør af en stor rapport om det norske Mangfoldsår i 2008, Med forbehold om endringer - anbefalinger til den norske regering’, var sekretær i hele perioden, og Grete Indahl fungerede desuden som sekretær fra november 2010 til februar 2011.

 

 

Læs  'Mangfold i kunst og kultur' [PDF-dokument

 

 


Side: 1 | 2