Tirsdag den 17. marts 2015

Sverige: Regeringens nye kulturpolitik vil fremme mangfoldighed

Policy paper af: Sveriges regering

18. oktober


Print

"Statslige myndigheder og institutioner skal arbejde for at fremme mangfoldighed, kulturel pluralisme og international interaktion," skriver Sveriges regering i et nyt lovforslag, som blev fremlagt for det svenske folketing den 18. september 2009.
Lovforslaget hedder 'Tid til kultur' og fylder 158 A4-sider.

Svenskernes officielle kulturpolitik skal fremme den interkulturelle udveksling, interaktion og samarbejde, hedder det i forslaget, som kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth præsenterede parlamentet for i september.

Her opstiller hun og hendes ministerium en række helt nye, langsigtede mål for det svenske kulturliv, heriblandt også at Sveriges kulturinstitutioner skal øge det internationale samarbejde og fokusere på international kulturudveksling.

På side 26 i lovforslaget foreslår regeringen, at Rigsdagen vedtager fem nye, reviderede kulturpolitiske mål:


 

"AFSNIT 5

Nye nationale kulturpolitiske målsætninger

Regeringens forslag: De nuværende nationale mål for kulturpolitikken ophæves og erstattes af følgende nationale kulturpolitiske målsætninger:

• Kulturen skal være en dynamisk, udfordrende og uafhængige kraft med ytringsfriheden som grundlag.
• Alle bør have mulighed for at deltage i det kulturelle liv.
• Kreativitet, mangfoldighed og kunstnerisk kvalitet skal præge udviklingen af samfundet.

For at nå målene skal kulturpolitikken (...) fremme international og interkulturel udveksling og interaktion."

Uddrag fra lovforslaget til den svenske rigsdag (Folketing) - 18. september 2009:
'Regeringslovforslag 2009/10:3 - Tid til kultur'
regeringen.se/sb/d/108/a/132104

Regeringen.se - 21. september 2009:
'Lena Adelsohn Liljeroth presenterar kulturpropositionen och kulturbudgeten'
Video fra pressemødet, hvor lovforslaget blev lanceret 

 

"Mangfoldighed er ganske enkelt nødvendig for at følge samtiden ind i fremtiden!"
- sagt af Sveriges kulturminister, der i sit nye lovforslag vil have mangfoldighed og interkultur skrevet ind i landets officielle kulturpolitikKulturminister "i tråd med tiden"
"For mig er det vigtigt, at kulturpolitikken er i tråd med tiden. Vi tør godt både lancere nytænkning og fornyelse, samtidig med at vi vil bevare og udvikle, hvad der fungerer godt," sagde kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.

I en artikel, som blev publiceret i Västervikstidningen i 2007, skriver hun:

"Mangfoldighed er fremtiden! Globalisering, migration, viden og den teknologiske udvikling forandrer hele tiden Sverige og verden. Mere end 12 procent af den svenske befolkning er født i et andet land, en stor del af dem i et ikke-europæisk land. Kulturen skal naturligvis afspejle denne virkelighed og give os billeder af mangfoldigheden. Kulturen skal give plads til mange stemmer og ansigter - ikke bidrage til fremmedgørelse.

Ministeren har skrevet artiklen sammen med Yvonne Rock, som var national koordinator for kampagnen 'Mångkulturåret 2006'. De fortsætter:

"Vi mener, at et demokratisk samfund skal benytte de mange forskellige historier og erfaringer fra forskellige dele af Sverige og verden. Det ville være grusomt spild ikke at tage hånd om de kreative kvaliteter, der kan opstå i mødet mellem forskellige baggrunde og udtryk.

Vi har haft 'Mångkulturår' og der er blevet gjort mange anstrengelser, men på vores scener, i kulturhusene, på museer og på skærmen kan mangfoldigheden blive endnu større. Vi ønsker at skærpe redskaberne, således at mangfoldighed og de interkulturelle samarbejder bliver indlysende.

Kultur er ikke statisk. Påvirkninger udefra har altid været grundlaget for en kvalitativ kulturudvikling. I går overførtes ideer og kulturelle oplevelser langsomt mellem lande og folk. I dag rejser kunst og kultur rundt i hele verden i hektisk tempo, med teknologi og migrationsstrømme. Sverige er et lille land, men vi vi lever i et globalt samfund. Vi ønsker, at det er tydeligt afspejles i kulturlivet, at vi i dag tænker og lever internationalt - og ofte flerkulturelt. At holde styr på de kunstscenerne i Cairo, Umeå og Sao Paulo er lige så interessant som at vide, hvad der sker i London, New York og Tokyo.

Kulturlivet har behov for at blive endnu bedre til at styrke deres interkulturelle samarbejder. Ved at benytte sig af den internationale ekspertise og de netværk, der allerede findes her i landet, får vi mere mangfoldighed og større valgmuligheder. Samtidig kan kvaliteten i kulturen højnes af det interkulturelle samspil og øgede engagement.

At anvende en interkulturel tilgang indebærer at lade folk og kulturelle udtryk spille sammen med hinanden, at interagere kulturelt. I en global verden er et sådant samspil vigtigt. Mangfoldighed er ganske enkelt nødvendig for at følge samtiden ind i fremtiden!

Regeringen har udpeget mangfoldighed som en af de vigtigste områder af sin kulturpolitik og har afsat yderligere 10 millioner kroner årligt fra 2008 til at øge den etniske og kulturelle mangfoldighed.

Mulighederne skal forbedres for at flere vil arbejde interkulturelt, på tværs af kulturer, og derfor kommer midlerne på dette område til at skulle styrkes. International kultur skal også inddrage interkulturelle møder.

Forslag til, hvordan mangfoldighed i kulturlivet kan øges, sendes nu i høring og efterfølgende behandles forslagene på vanlig vis i Kulturministeriet. Men allerede i efteråret budgetforslag vil regeringens prioriteringer blive tydeliggjort. Vi ønsker nu at tage udfordringen op og mulighed for at skabe en kultur, der er mere i overensstemmelse med sin omverden og samtid.”


Västervikstidningen - 23. juli 2007:
'Mångfald är framtiden!'
regeringen.se/sb/d/7910/a/85808 


Side: 1 | 2