Tirsdag den 17. marts 2015

UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed

Rapport af: UNESCO

2007

Land: Forenede Nationer


Print

Konventionen blev vedtaget i 2005 og trådte i kraft i 2007, hvor 55 lande havde ratificeret den, herunder Danmark. I marts 2012 havde 121 lande ratificeret den.


Forløber for kulturkonventionen: en deklaration

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur) – vedtog i oktober 2001 en universel deklaration om kulturel mangfoldighed. Deklarationen var det første brede, internationale standardsættende instrument til fremme af kulturel mangfoldighed. 

 

Ved vedtagelsen af deklarationen kaldte UNESCOs generaldirektør sikringen af kulturel mangfoldighed et 'etisk imperativ for menneskeheden' og vurderede, at vedtagelsen af deklarationen ligestiller den kulturelle mangfoldighed med den biologiske diversitet. 

 

Herudover skulle deklarationen bidrage til et generelt favorabelt klima for kreativitet, og derved sikre kultur som en vigtig udviklingsfaktor.

 

Kulturkonventionen

Som opfølgning på deklarationen blev det besluttet på UNESCOs 32. generalkonference i oktober 2003, at UNESCO skulle udarbejde en konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed. 

 

Konventionen blev vedtaget på UNESCOs 33. generalkonference den 20. oktober 2005 og fik titlen: ‘Konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed’ (‘Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions’.) 

 

Den blev vedtaget med 148 stemmer for, to stemmer imod (USA og Israel), mens fire lande afstod fra at stemme (Australien, Honduras, Nicaragua og Liberia). 

 

Konventionen trådte i kraft den 18. marts 2007, hvor 55 lande havde ratificeret den, herunder Danmark (som gjorde det allerede i december 2006). Den Europæiske Union, EU, har også ratificeret den. I marts 2012 havde ialt 121 lande ratificeret konventionen.

 

Om konventionens indhold

I præamblen til konventionen erindres der om, at en kulturel mangfoldighed, som får mulighed for at udfolde sig i et klima med demokrati, tolerance, sociale rettigheder og gensidig respekt mellem folk og kulturer, er en absolut nødvendighed for fred og sikkerhed på lokalt, nationalt og internationalt plan. Det understreges, hvor vigtig kultur er for social samhørighed generelt og særlig for dens muligheder til at forbedre kvinders status og rolle i samfundet. 

Præamblen fastslår endvidere, at kulturaktiviteter, -varer og tjenester, som er bærere af både identiteter, værdier og betydning, har to sider: en økonomisk og en kulturel, og derfor ikke må behandles som om de udelukkende har kommerciel værdi. Det konstateres, at globaliseringsprocesserne, som fremskyndes af informations- og kommunikationsteknologiens hurtige udvikling, skaber helt nye betingelser for mere samspil mellem kulturer, men samtidig udgør en udfordring for kulturel mangfoldighed, med fare for ubalance mellem rige og fattige lande. 

 

UNESCOs kulturkonvention - på dansk [PDF]

UNESCOs kulturkonvention - på engelsk [PDF]

 

UNESCOs kulturkonvention - på engelsk, i åbent tekstformat

 

 

 

 


Høring om FNs kulturkonvention
CKI arrangerede i samarbejde med syv andre organisationer en høring om FNs kulturkonvention i Politikens Foredragssal i København den 19. marts 2012.
Læs mere og lyt til oplæg og debat...


Mere information om FNs kulturkonvention

• CKI den 1. marts 2012:
CKIs bidrag til Danmarks afrapportering til UNESCO

• CKI den 15. oktober 2011:
FNs kulturkonvention er vejen frem
Baggrundsinfo om kulturkonventionen – åbent brev til kulturminister Uffe Elbæk

• CKI den 2. september 2011:
Lyt til en halv times CKI-podcast om FNs kulturkonvention

Informationer på UNESCOs egen hjemmeside

• Politiken den 15. januar 2012:
Danmark ignorerer FN’s kulturkonvention
Danmark vil fremme udbredelsen af blade om viden og kultur. Det har man skrevet under på. Et nyt lovforslag vil gøre præcis det modsatte. Et klart konventionsbrud, lyder det fra eksperter, der forudser EU-retssag.

• Pressemeddelelse fra Kulturministeriet den 12. november 2009:
Kulturministeren klar med dansk bidrag til UNESCOs fond for kulturel mangfoldighed
Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indbetale 200.000 kr. til den frivillige fond, som UNESCO har oprettet for at støtte implementeringen af konventionen om kulturel mangfoldighed.

• Coalition for Cultural Diversity:
Communication Tools

• Meget mere om UNESCO og kulturkonventionen på cki.dk