Tirsdag den 17. marts 2015

Nyt center vil udjævne kunstkløften

Presseomtale: Utamadunis Årsmagasin

Januar 2009


Print

Artikel om Center for Kunst & Interkultur i Utamadunis årsmagasin 2008, udgivet i januar 2009: 'Center for Kunst & Interkultur vil synliggøre projekter, der er med til at invitere nydanske publikumgrupper og kunstnermiljøer ind i det danske kulturliv'


Næsten hver 11. dansker har en ikke-dansksproget baggrund eller det, som også kaldes en ”blandet kulturel baggrund”. Som følge heraf burde man kunne forvente, at cirka hver 11. af alle udøvende kunstnere eller operatører i kultursektoren har en blandet kulturel baggrund. Men sådan forholder det sig ikke. Gennemtrævler man alle kunstnerforeningernes medlemsdatabaser og kulturinstitutionernes medarbejderlister, er det kun et minimalt antal udenlandsk-klingende navne, der dukker op. Ligeså dynamisk og fremsynet kunstverdenen generelt anser sig selv for at være, ligeså ekskluderende og konservativ synes den at være, når det drejer sig om at åbne dørene for det nydanske publikum og de nydanske kunstnere.

 

Udemokratisk kultursektor

I et globalt perspektiv er den danske selvopfattelse, at vi et land, der i særlig grad har en høj forståelse for, hvad demokrati er for en størrelse. Her kan vi noget særligt! Men sjovt nok, når det handler om at involvere sig og engagere sig i hinanden - genboen, vi ikke kender, eller naboen, der kommer fra et fjernt land - så er situationen en anden her i Danmark, og i de nordiske lande i det hele taget. Hvis man ved demokrati forstår, at eksempelvis landets kultursektor skulle afspejle den mangfoldighed, der råder i befolkningens nuværende sammensætning, så må man sige, at i kulturlivet er manglen på demokrati så eklatant, at det skriger til himlen! I kultursektoren lever mange institutioner stadig i det oplyste enevældes tid.

 

Metoder til forandring

I januar åbnede et nyt center - Center for Kunst & Interkultur - som har sat sig for at finde frem til de metoder, som har vist sig at have effekt, når det drejer sig om at få mangfoldigheden frem i lyset - at få de nydanske publikumgrupper og kunstnermiljøer ind i det vi kalder ”kulturlivet” her i Danmark.

De metoder, som har vist sig at virke, skal sorteres, sættes i system og gøres synlige for alle, der måtte have lyst til at gøre en indsats for at rette op på ubalancen på det interkultueller område.

I 2009 kommer hovedvægten for Center for Kunst & Interkultur til at ligge på at få etableret en webportal for området, arrangere en række møder, tre seminarer og en konference, og udgive en håndbog om kunst og interkultur i Danmark. Centret støtter desuden en række interkulturelle kunstprojekter.

Center for Kunst & Interkultur har åbnet et sekretariat på Nytorv, tæt ved Rådhudspladsen i København, og ansat journalist Mik Aidt som centerleder. Læs mere om det på www.kunstoginterkultur.dk


Artikel i Utamaduni Kulturforening Årsmagasin 2009. Genpubliceret med tilladelse fra udgiver og forfatter.

 

Se artiklen i layout (pdf)


Side: 1 | 2 | 3