Tirsdag den 17. marts 2015

Cities Accommodating Diversity

Rapport af: Eurocities og Ethical Partnership

Februar 2010

Land: Europa


Print

32-siders rapport om, hvordan byer i Europa håndterer mangfoldighed. En analyse udarbejdet på grundlag af data indsamlet i Eurocities og DIVE-netværket, som omhandler, hvordan byer effektivt kan fremme mangfoldighed og ligestilling inden for beskæftigelse, politik, service og handel.


DIVE – Diversity and Equality in European Cities - opsamler i rapporten ‘Cities Accommodating Diversity’ (‘Byer imødekommer mangfoldighed’) resultaterne fra det interkulturelle, urbane benchmarking projekt ‘Diversity and Equality in European Cities’ (‘Mangfoldighed og ligestilling i europæiske byer’).

Projektet blev gennemført i samarbejde med Eurocities og Ethical Partnership, og dets resultater giver mulighed for tværnational sammenligning af europæiske byers interkulturelle praksis og politik. Ved at fremhæve god praksis i lokale integrationsstrategier opstiller DIVE-projektet anbefalinger inden for områder, der bør forbedres.

DIVE-projektet ser på, hvordan byer kan implementere politikker, som effektivt imødekommer og inkluderer mangfoldighed, og som skaber lige muligheder. Projektets tanke er at give ideer til og muligheder for at udnytte fordele ved at en bys indbyggere består af forskelligartede befolkningsgrupper.

DIVE-rapporten indeholder – udover en samling af projektets resultater – også en oversigt over de benchmarking-metoder, som DIVE-partnere har udviklet. Rapporten giver en detaljeret analyse af fælles udfordringer og anbefalinger på områder, som projektet identificerer om indsatsområder.

Rapporten præsenter og diskuterer desuden eksempler på god praksis fra hver deltagende by. Tanken er, at disse kan fungere som inspiration for de lokale myndigheder i planlægningen af fremtidige politikker og tjenester på integrations- og inklusionsområdet.
 


Læs mere

• Du kan læse rapporten her:  
'Cities Accommodating Diversity'

• 'Cities Accommodating Diversity' rapporten har en webside på eurocities.eu

• Info om DIVE-projektet - Diversity and Equality in European Cities 


Baggrund

The Integrating Cities, lanceret i 2006, er et partnerskab mellem EUROCITIES og Europa-Kommissionen til at fremme gennemførelsen af fælles grundlæggende principper for integration på lokalt plan. Den er baseret på en serie af konferencer og et arbejdsprogram ledet af EUROCITIES i tæt samarbejde med Europa-Kommissionens generaldirektorat for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed. integratingcities.eu.

EUROCITIES er et netværk af europæiske storbyer, som samler de lokale myndigheder i 140 større byer i 34 europæiske lande. eurocities.eu.
 


Side: 1 | 2 | 3