Tirsdag den 17. marts 2015

Demokratisering av kulturen?

Rapport af: Per Mangset

9. januar 2012

Land: Norge


Print

‘Demokratisering af kulturen - Den sociale ulighed i det kulturelle brug og deltagelse’ er en rapport, som i januar 2012 blev udgivet af det norske Kulturministerium


“Demokratisering af kulturen har været et vigtigt mål for moderne kulturpolitik i de fleste lande. Men er det virkelig muligt at nå dette mål? Det er et af de vigtigste spørgsmål, der drøftes i dette dokument.
I 1960- og 1970erne – i den moderne kulturpolitiks barndom – blev der gennemført en række optimistiske samfundsvidenskabelige undersøgelser for at dokumentere den sociale skævhed i adgangen til kulturelle aktiviteter. Derefter skulle den offentlige kulturpolitik så overvinde disse barrierer og ubalancer. Men senere undersøgelser har vist, at de sociale skævheder stort set består uændret. Er det overhovedet muligt at demokratisere kulturen? Og hvis de sociale skævheder stadig er der, hvad betyder det så for ??den offentlige kulturpolitiks legitimitet?
I dette papir diskuteres disse spørgsmål med baggrund i idéteoretiske teorier om høj og lav kultur, kulturpolitik forskning om demokratisering af kulturen og sociologisk forskning i kulturforbrug. Rapporten indeholder også et empirisk overblik over de sociale faktorer, der påvirker kulturforbrug, primært baseret på en række undersøgelser fra Norges Statistik."

(Citat fra forordet i rapporten)

 

Per Mangset er sociolog, professor ved Telemark University College og seniorforsker på Telemark University. Per Mangset har ledet adskillige forskningsprojekter omkring kulturelle-politiske og sociologiske emner, og også om idrætspolitik. Han har udgivet bøger, rapporter og videnskabelige artikler inden for disse emneområder.

 

Titel: ‘Demokratisering av kulturen – Om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse’

Forfatter: Per Mangset

Dato: 9. januar 2012

Udgivet af Kulturministeriet

 

Hele rapporten kan downloades fra www.telemarksforskning.no

 

 

Mere information

Læs et interview med Per Mangset om hans tanker om hvad der kan opnås med kulturpolitik.

Den 30. januar 2012 kommenterede Jan Landro rapporten i BT under titlen “De kulturelle fordomme består." Per Landro stillede her spørgsmål, om vi behøver at bekymre sig om, at 40 års kulturpolitik i så ringe grad har været med til at demokratisere kulturen.