Tirsdag den 17. marts 2015

Fremtidens scenekunstnere?

Rapport af: Eva Fock, Center for Kulturpolitiske Studier

2006

Land: Norge


Print

Evaluering af Nordic Black Express gennemført af Center for Kulturpolitiske Studier i opdrag af Norsk kulturåd.


Fra rapportens forord:

Nordic Black Express er et udviklingsprojekt med det tosidede formål at professionalisere unge med transkulturel baggrund og at udvikle et transkulturelt scenekunstsprog. Med denne transkulturelle retorik lægger projektet sig i kølvandet på en central kulturpolitisk strategi for kulturel mangfoldighed.

(...)

 

Projektet udfordrer de mange kulturpolitiske problemstillinger, globaliseringen stiller kultur- og kunstlivet overfor. Helt overordnet er det denne rapports formål at belyse og diskutere de centrale udfordringer, som er knyttet til rekruttering af unge med anden etnisk baggrund til scenekunstfeltet.

 

Det er endvidere formålet at foretage en fremadrettet evaluering af Nordic Black Express, herunder dens vision og formål, dens rekruttering af elever og deres muligheder på den aktuelle teaterscene, og dens indhold set i forhold til uddannelsesfødekæden på scenekunstområdet. Disse problemstillinger ses i relation til arenaen Nordic Black Theatre og til Norsk kulturråds strategier for kulturel mangfoldighed.

 

Evalueringen dækker Nordic Black Express’ mål og virke i perioden 2003 til i dag. Det er således en midtvejsevaluering af et projekt, der kører til 2007.  

 


Side: 1 | 2 | 3