Tirsdag den 17. marts 2015

Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige DanmarkRapport af: Casper Hvenegaard Rasmussen og Charlotte Lee Høirup

2000

Land: Danmark


Print

I år 2000 har spørgsmål om indvandrere og flygtninge været til debat i de danske medier som aldrig før: Har vi, og vil vi have et multikulturelt Danmark? Skal vi ubetinget acceptere de ‘andres’ kultur eller sætte grænser? Når andengenerationsindvandrere overtræder landets love, er det så deres ‘kultur’, der får dem til at gøre det? Den etniske baggrund er blevet til et spørgsmål om kultur i bred forstand.I denne rapport afgrænses kultur i mere snæver, praktisk forstand, dvs. som det område Kulturministeriet og dets institutioner dækker. Den handler om de steder, hvor de etniske gruppers kultur i bred forstand møder den mere snævert definerede danske formidling af kulturarv, kultur og kunst. Hvordan afspejler den kulturelle forskellighed sig i de statsstøttede kulturformidlingsinstitutioners aktiviteter? Og i hvor høj grad sikres de etniske minoriteters ligestilling både som publikum og personale i institutionernes organisering, herunder deres formulering af mål og handlingsplaner og personalepolitik? Det drejer sig kort sagt om: Hvordan bidrager kulturformidlingsinstitutionerne til udviklingen af et kulturelt mangfoldigt Danmark?

En kulturpolitik baseret på det kulturelt mangfoldige handler ikke kun om det etniske, men om at finde en ny definition af både demokratiseringen af kulturen og det kulturelle demokrati, sådan at de mange kulturer i dagens Danmark både får mulighed for at deltage i kulturlivet og for at give deres bidrag til udviklingen af nye kulturelle og kunstneriske strømninger. Fokuseringen på de etniske minoriteter kan fungere som en katalysator for denne proces på mange planer.

Rapporten er udarbejdet af lektor, cand.mag. Casper Hvenegaard Rasmussen og cand. mag. Charlotte Lee Høirup for Center for Kulturpolitiske Studier. Undersøgelsen er givet i opdrag af Det Interkulturelle Netværk ved Nationalmuseet med finansiering af Kulturministeriet. Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. august – 31. december 2000.

Ovenstående tekst er rapportens forord, som er skrevet af Dorte Skot-Hansen fra Center for Kulturpolitiske Studier. 

 

 

Casper Hvenegaard Rasmussen og Charlotte Lee Høirup: ‘Kulturinstitutionernes bidrag til det kulturelt mangfoldige Danmark — en undersøgelse af kunst- og kulturformidlingsinstitutioners tilbud til og inddragelse af de etniske minoriteter’.

Udgivet af Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole, i december 2000. 

Download rapporten [PDF]


Side: 1 | 2 | 3