Tirsdag den 17. marts 2015

Kunsten at være skaber af kulturel mangfoldighed

Rapport af: Pia Lund Poulsen for Dansk Flygtningehjælp

2007

Land: Danmark


Print

Dansk Flygtningehjælp har gennem mange år arbejdet konsekvent for at støtte kunstnere med flygtninge- eller indvandrer baggrund, gennem kulturformidling og kulturstøtte. Rapporten 'Kunsten at være skaber af kulturel mangfoldighed - Erfaringer fra kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund i det danske kunst- og kulturliv' ligger i forlængelse af dette arbejde.


Pia Lund Poulsen skriver bl.a. i rapportens resumé:

 

"Formålet med denne undersøgelse har været at identificere centrale udfordringer for kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund. Rapporten forsøger at tegne et nuanceret billede af deres netværk, udfoldelsesmuligheder og behov i forhold til at etablere sig som kunstnere i Danmark, baseret på deres egne udtalelser." (...)

 

"Undersøgelsen viser, at mange kunstnere befinder sig i et dilemma i forhold til deres behov for offentlig støtte. På den ene side eksisterer et stort behov for støtte til at forankre sin kunst og skabe en kunstnerisk platform. På den anden siden frygter mange kunstnere med etnisk minoritetsbaggrund, at positiv særbehandling vil føre til marginalisering og underminere deres gennemslagskraft.

 

Rapporten er inddelt i fire hovedafsnit. Først diskuteres problematikken omkring at være anderledes i forhold til at komme ind i det danske kunstmiljø. Dernæst identificeres de centrale udfordringer man ofte møder som kunstner med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark, såsom den danske mentalitet og problemerne med at få anerkendt en udenlandsk uddannelse. Efterfølgende fremstilles kunstnernes identificerbare behov og der afrundes med en diskussion af deres rolle i samfundet. Endelig afsluttes med en række anbefalinger i forhold til netværksdannelse."