Tirsdag den 17. marts 2015

Nye kulturalliancer - Brugerinddragelse og partnerskaber på Vestegnen

Rapport af: Nanna Mølbak Hansen, Christina Papsø Weber, Nanna Rohweder, med flere

16. april 2012

Land: Danmark


Print

Rapport om et tværfagligt netværk mellem fem kulturinstitutioner – et teater, et kunstmuseum, et museum og to biblioteker, beliggende i områder præget af almene boligforeninger og etnisk mangfoldighed.


Nye Kulturalliancer er et tværfagligt netværk mellem fem kulturinstitutioner på Vestegnen; Albertslund Bibliotek, Ishøj Bibliotek, ARKEN Museum for Moderne Kunst, Kroppedal Museum og Taastrup Teater. Vi er alle beliggende i områder præget af almene boligforeninger, etnisk mangfoldighed og et relativt lavt uddannelsesniveau. Med andre ord er beboerne i vores nærmeste opland typiske ”ikke-brugere” af traditionelle kulturtilbud som museums- og teaterbesøg. Det kan vi se på vores institutioner, og det viser sig også tydeligt i alle kulturbrugerundersøgelser. Det vil vi gerne lave om på. Vi VIL være en relevant mulighed for alle – også for vores nærmeste naboer.
Det kræver efter vores mening en række forandringer på kulturinstitutionerne, som vi i vores netværk har valgt at opsummere i begrebet brugerinddragelse. Hvad brugerinddragelse kan være i kulturens verden, og mere konkret hvordan vi er gået til det i Nye Kulturalliancer, er netop hvad denne rapport vil handle om. Vi har i løbet af det sidste års tid på tværs af fagområder, kommuner og erfaring udfordret hinanden på vores arbejdsmetoder, selvforståelse og visioner. Efterhånden har vi nærmet os nogle fælles forståelser dels af brugerinddragelse og dels af samarbejde og videndeling i netværket. Denne rapport kan læses som en skitsering af det sted, vi er nået til nu, hvorfra vi vil arbejde videre fremover.
Som sagt kræver inddragelsen af nye brugergrupper en række forandringer, men det kræver også tid. Det tager tid at udvikle nye metoder, at ændre vores vante tankegange og praksis og at opbygge nye relationer. Derfor ser vi også Nye Kulturalliancer som noget, der stadig er forholdsvist nyt og gerne må blive ved med at være det. Vi vil gerne fortsætte vores afsøgning af brugerinddragelse og fortsat indgå nye alliancer. Alt sammen for bedre at kunne sætte rammerne for kulturoplevelser hos både gamle og nye brugergrupper.

Læsevejledning
Rapporten er opbygget i to dele. Første del består af afsnittet ”Hvordan brugerinddragelse”, der kort beskriver nogle forskellige måder at anskue brugerinddragelse, som vi i Nye Kulturalliancer har fundet inspirerende. Dette afsnit indeholder også vores bud på en slags ”test” for brugerinddragende projekter, med det formål at udfordre til mere dialog, kreativitet, fællesskab og indflydelse for brugerne. Derefter kommer afsnittet Partnerskab og videndeling, der opsummerer de fordele og udfordringer ved vores samarbejde, som vi har oplevet undervejs. Første del afsluttes med et kort afsnit om vores tanker for Nye Kulturalliancers nærmeste fremtid.
Anden del af rapporten består af korte evalueringer af de seks konkrete, brugerinddragende projekter, som kulturinstitutionerne i Nye Kulturalliancer har afviklet i 2011 sammen med lokale børn, unge og/eller børnefamilier. Evalueringerne er bygget op over et fast skema, som vi håber vil gøre erfaringerne lettere at overskue og blive inspireret af.

Fremtiden for Nye kulturalliancer
Nye Kulturalliancer vil fremover fortsat mødes til målrettet erfaringsudveksling og samarbejde på kryds og tværs om konkrete, brugerinddragende kulturprojekter. Vi er også interesseret i at begynde at få flere alliancepartnere med i vores netværk. Nu hvor vi har fundet os til rette og fået fælles fodslag, er vi ved at være modne til at udvide horisonten mod Greve, Brøndby, Avedøre, Hvidovre, Glostrup. Der er masser af biblioteker, museer, teatre, spillesteder m.m. på Vestegnen, det kunne være givende at alliere sig med.
En anden mulighed er også at fortsætte alliancerne indenfor rammerne af de regionale kulturaftaler, som en del kommuner har indgået for 2012–2015. Her er der planer for netværkdannelser, der ligner Nye Kulturalliancer, så også her er der mulighed for at udvide vores samarbejdsflader.
Vores primære strategiske mål nu er dog først og fremmest at indgå lokale samarbejder med boligsociale projekter og boligorganisationer i vores nærområder. Erfaringen fra vores hidtidige projekter viser, at de personlige relationer i boligområdet er den mest holdbare vej til at opbygge relationer med nye brugergrupper. De boligsociale medarbejdere i helhedsplanerne og andre lokale initiativer kender beboerne og deres ønsker. Omvendt kan vi som kulturinstitutioner tilbyde rammerne for positive sociale og kulturelle oplevelser.
Dette samarbejde håber vi at sparke i gang på et seminar afholdt i fællesskab mellem Nye Kulturalliancer og Boligsocialnet, det faglige netværk for boligsociale medarbejdere i boligorganisationer og kommuner i hele Danmark. Seminaret afholdes på ARKEN den 12. april 2012 og vil netop have som hovedtema, hvordan boligorganisationer og kulturinstitutioner kan samarbejde. Der vil bl.a. være speeddating mellem kulturmedarbejdere og boligsociale medarbejdere, og der vil være oplæg af ”Sigrids Stue” – Århus Kunstbygnings kunstsatellit i bydelen Gellerup – der er en åben stue for Gellerups beboere med kunstudstillinger, workshops, events, møder og andre sociale aktiviteter.
Seminaret bliver dokumenteret i lyd og foto, som efterfølgende kan ses og høres på www.boligsocialnet.dk og www.kunstoginterkultur.dk.

 

Læs rapporten Nye kulturalliancer

 

 

 

Tekst: Christina Papsø Weber, Gitte Sørensen, Hanne Hjetting Nielsen, Kathrine Winther Adelsparre, Nanna Mølbak Hansen, Nanna Rohweder, Søren Mørk og Wenche Andreasen.
Redigering og layout: Nanna Mølbak Hansen.
Udgivet i april 2012. Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har med midler fra puljen REACH OUT: Brugerinddragelse i kulturens verden støttet Nye Kulturalliancers videndeling om brugerinddragelse.