Tirsdag den 17. marts 2015

Scenekunst i Danmark - veje til udvikling

Rapport af: Teaterudvalget

10. juni 2010

Land: Danmark


Print

En 74-siders rapport om dansk teater ligger til grund for en høring og i sidste ende en kommende teaterlov. Rapporten anbefaler, at teaterlivet må gå nye veje for at komme til at spille en rolle også for den del af befolkningen, der har en interkulturel baggrund.


 

“Danmark er jo ikke længere så homogent, som det har været. Nye befolkningsgrupper med andre kulturelle forudsætninger bør også have mulighed for at spejle sig i scenekunsten for at få nye vinkler på sig selv og deres liv. I det seneste årti har flere initiativer set dagens lys: C:ntact på Betty Nansen, Opgang 2 i Århus, Taastrup Teaters tværkkulturelle initiativer, Odense Teaters enkeltproduktioner i Vollsmose m.fl.. Stadigvæk er der dog mere tale om undtagelser end reglen.”

 

Sådan står der på side 17 i Kulturministeriets rapport ‘Scenekunst i Danmark – veje til udvikling’, som udkom i april 2010.

 

Rapporten er skrevet af et af Kulturministeriet udpeget teaterudvalg, som fik til opgave “at danne sig et overblik over dansk teater i bred forstand for at kunne identificere, hvilke udfordringer scenekunsten herhjemme står over for, og for at kunne udpege udviklingsmuligheder.” Udvalget bestod af Monna Dithmer, Staffan Valdemar Holm og Lars Seeberg.

 

‘Ringe udbud af produktioner’

På udfordringssiden nævner Teaterudvalget problemet, at de danske teatre i forhold til at tiltrække og udvikle nye publikumsgrupper har “et ringe udbud af produktioner med appel til danskere af anden etnisk herkomst.”

 

I rapportens opsumering skrives der: “Dansk teater har på den ene side et tilsyneladende stabilt antal solgte billetter på godt 2 millioner, så tilslutningen til teatret er ikke til at tage fejl af. På den anden side tyder alt på, at det er et modent publikum, der udgør kernepublikummet, hvorfor der ligger en stor opgave i at udvikle nye publikumsgrupper og i særdeleshed børn, unge og nye danskere.”

 

Teaterudvalget afslutter sit forord i rapporten med disse ord:

“Scenekunsten har dybe rødder i vesterlandsk kultur, men den skal unægtelig virke i nuet for alle, der har lyst til at være med. Vi håber inderligt, at alle dele af branchen vil modtage vores udspil, som det er ment, nemlig som en kærlig opfordring til forandring uden tab af forankring.”

 

Høringsfrist

Høringsfristen var den 1. juli 2010.

Center for Kunst & Interkultur afleverede dette høringssvar til Kulturministeriet.

  

Rapporten kan downloades her: kum.dk/sw93025.asp 

og kan bestilles i papirversion, så længe lager haves, på Kulturministeriets hjemmeside: kum.dk

 

Rapporten er endvidere tilgængelig på Høringsportalen: hoeringsportalen.dk

 

 

 

  


Side: 1 | 2 | 3