Tirsdag den 17. marts 2015

Tysk hvidbog om kulturel mangfoldighed

Rapport af: UNESCO kommisionen for Tyskland

28. august 2010

Land: Tyskland


Print

“En forudsætning for en effektiv kulturpolitik i Tyskland er anerkendelsen af den indenlandske mangfoldighed af kunstarter og kulturelle udtryk.” Den tyske UNESCO-kommision kommer i sin hvidbog ‘Shaping Cultural Diversity’ med en række anbefalinger til, hvordan UNESCOs konvention om kulturelle udtryksformers mangfoldighed fra 2005 kan gennemføres inden for landets egne grænser.


“Moderne kulturpolitik, der bygger på UNESCO-konventionen, er orienteret i retning af at skabe lige adgang for alle sociale grupper til et rigt og varieret spektrum af kulturelle udtryksformer.
 
Tyskland er en nation af indvandring. I år 2050 vil omtrent 30 procent af befolkningen have en indvandrerbaggrund. Om bare ti år vil omkring 50 procent af unge under 25 år i tæt bebyggede områder i Tyskland have en indvandrerbaggrund. I større byer er det allerede almindeligt at finde områder, hvor mindst halvdelen af befolkningen består af indvandrere fra mange nationer, med forskellige kulturer og sprog. 
 
Ligesom disse mennesker selv må blive bevidste om deres indvandrerhistorie, må den tyske kultur blive bevidst om deres forskellige baggrunde og referencepunkter, og deres forskellige kulturelle udtryksformer. Kultur er under konstant forandring. Som den offentlige moderator af kulturel udvikling bør kulturpolitikken gøre brug af denne proces (jævnfør artikel 6 og 7 i UNESCO-konventionen).”
 
Sådan skriver den tyske UNESCO-kommision på side 6 i sin hvidbog, som er udarbejdet af mere end 60 eksperter på områderne kultur og/eller udvikling. 
 
Den indeholder anbefalinger til handling rettet til beslutningstagere og interessenter med kulturpolitiske ansvar for en beskyttelse og fremme af kulturelle udtryksformers mangfoldighed. 
 
Hvidbog

“Kulturel mangfoldighed er mere end kulturpolitik. Udviklingen af den kulturelle mangfoldighed kræver et konstruktivt lokalt og globalt miljø. Denne hvidbog har til formål at bidrage til en stærkere og mere dynamisk kulturel mangfoldighed.”

Hvidbogens forfattere anbefaler meget direkte den tyske regering at skabe strukturelle forandringer i den statslige kulturstøtte: “Offentlig kulturpolitik har helt principielt et medansvar for udviklingen og udbredelsen af alle kunstgenrer og kulturelle udtryk, uanset hvor divergerende deres behov for støtte og promovering måtte være.
 
Strukturelt har kulturstøtten ændret sig meget lidt i løbet af de seneste årtier. Som hovedregel har nye kunstneriske og kulturelle former (selv på medieområdet) og non-profit organisationer og institutioner, som hjælper mennesker med indvandrerbaggrund, svært ved at komme ind på de offentlige myndigheders liste over, hvad bliver finansieret, også selv i nogle tilfælde når et milliontalligt publikum. Det er ofte sådan, at de når ud til de unge og til den halvdel af befolkningen, der ellers sjældent besøger en [statsfinansieret] kulturinstitution. Princippet om mangfoldighed af kulturelle udtryksformer kræver effektive strategier. Det indeholder muligheden for at åbne døre til nye målgrupper.”
 
Hvidbogen omfatter seks tematiske kapitler: Den politiske dimension af kulturel mangfoldighed; Mikrokosmos af den kulturelle mangfoldighed; Fair kultur; Kreativitet og innovation; Mangfoldighed i den digitale medieverden og; Kunstuddannelser for kulturel mangfoldighed.
 
‘Shaping Cultural Diversity. Recommendations for Action from Civil Society for the Implementation in and by Germany of the UNESCO Convention on the Diversity of Cultural Expressions (2005) – White Paper.’ Udgivet af Tysklands UNESCO-kommision i april 2010.
 
Du kan læse eller downloade hvidbogen fra unesco.de 

Bogen blev i november 2010 fulgt op af bogen Mapping Cultural Diversity’
 
 
 

Anbefalinger i hvidbogen – et udpluk

 
“Offer culture from the very beginning. A quota for children and youth culture should be envisioned. The diversity of the public must be taken seriously.”
 
“Ensure artists’ livelihoods: Artists are one of the central social groups contributing to cultural diversity. A basic income should be considered.”
 
“Re-Examine the practice of funding and grant making. Particular attention should be paid to cultural conveyance and making structures more inter-cultural.”
 
 

“Arbejdet med at sikre og fremme forudsætningerne for bevarelse og udvikling af et mangfoldigt kulturliv er en grundlæggende forudsætning for den videre udvikling af vores samfund"

 
Citat fra en rapport fra Forbundsdagens Undersøgelseskommission om kultur i Tyskland, 2008
 
 

Andre hvidbøger 

 

Den tyske hvidbog følger tråden op fra to lignende projekter, der er blevet iværksat af koalitioner til gennemførelse af UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed i henholdsvis Schweiz og Frankrig: 
 
• Schweiz’ koalition for kulturel mangfoldighed lancerede hvidbogen ‘Kulturel mangfoldighed - mere end et slogan!’ i Bern den 16. oktober 2009.
  Rapport   —  Omtale (på fransk)
 
• Frankrigs koalition for kulturel mangfoldighed lancerede hvidbogen 'Kulturpolitik i Frankrig' (‘Les politiques culturelles en France’) i 2008. Den skitserer de vigtigste støtteordninger og -politikker for de forskellige sektorer i det franske kulturliv.
  Rapport
 

 

 
 

Links til UNESCOs konventioner og rapporter

 
UNESCOs konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed (2005)
 
UNESCOs World Report 2: Investér i kulturel mangfoldighed og interkulturel dialog (2009)
 
UNESCO opfordrer politikere: Tal den kulturelle mangfoldigheds sag (Maj 2010)
 
Rapport (study):
Implementing the UNESCO Convention of 2005 in the European Union (2010) 
 


 
 

April 2009: Dansk Kunstnerråd beder om politisk handling

 
Repræsentanter for en række kunstner- og kulturorganisationer og Dansk Kunstnerråd skrev i et fælles brev til Folketingets Kulturpolitiske Udvalg den 28. april 2009:

“De danske public service medier, især DR, har et særligt ansvar for den kulturelle mangfoldighed. (...) Der bør stilles krav fra politisk side om handlingsplaner, som proaktivt arbejder for udviklingen af mangfoldigheden. Danske Kulturinstitutioner bør i deres daglige arbejde integrere UNESCO konventionens intentioner og kunne redegøre for, hvorledes dette er gjort...”

 Læs mere...

folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20081/almdel/KUU/bilag/242
 
 
Konference om UNESCOs kulturkonventioner i Stockholm den 1. december 2010
 


Side: 1 | 2