Tirsdag den 17. marts 2015

Universitetsopgave: 'Kulturarv som ekskluderende'

Rapport af: Jannie Holmbo Kristiansen

10. august 2010

Land: Danmark


Print

Politikere tænker for lidt over deres sprogbrug. Ikke mindst når de taler om begreber som 'kultur' og 'kulturarv'. Det konkluderer bazART.dk's webredaktør Jannie Holmbo Kristiansen efter grundigt at have analyseret en folketingsdebat mellem tidligere kulturminister Carina Christensen (K) og mangfoldighedsordfører Yildiz Akdogan (S).


Den 5. februar 2010 stillede Yildiz Akdogan (S) to kritiske spørgsmål til daværende kulturminister Carina Christensen (K) omkring hendes nye kulturpolitiske udspil. Hun spurgte:

 
"Hvordan vil ministeren mangfoldiggøre eller inkludere kulturen mere bredt, jævnfør oplægget »Kultur for alle«?"
 
og
 
"Mener ministeren, det er nødvendigt med en ny kulturforståelse, når hun i sit kulturudspil skriver, at kultur skal skabe fællesskab og sammenhængskraft?"
 
Den debat, som derefter fulgte i folketingssalen, er blevet nøje analyseret af BazARTs webredaktør, Jannie Holmbo Kristiansen. Hun studerer på kandidatniveau på Roskilde Universitet og afleverede i maj på faget Kultur og rettigheder - som meritstuderende på KUA - en skriftlig opgave med titlen “Kulturarv som ekskluderende - En analyse af Carina Christensens brug af begreberne kultur og kulturarv ift. inklusion eller eksklusion af det interkulturelle kulturpublikum”
 
“Kulturministeren vil gerne inkludere, men på grund af hendes sprogbrug kommer hun til at ekskludere. Hun siger, at “alle skal være en del af den danske kulturarv”, men hun definerer ikke, hvad hun mere præcist mener med begrebet ‘kulturarv’. Hun tager for givet, at alle ved, hvad hun taler om. Dermed er hun allerede i gang med at ekskludere de befolkningsgrupper, som ikke har noget særligt kendskab til denne kulturarv. Forsøget på inklusion ender med at blive ekskluderende i forhold til at inddrage nydanskere i de statslige kulturtilbud”, mener Jannie Holmbo Kristiansen.
 
I opgavens konklusion skriver hun blandt andet:
 
“Carina Christensen kommer til at ekskludere interkulturelle borgere, der har en anden kulturbaggrund end den danske, hvis der analyseres på det semantiske, altså ordlyden i både Folketingsdebatten samt kulturudspillet Kultur for alle. Det er således Christensens måde at italesætte kulturarv samt kulturbegrebet på, som bliver ekskluderende over for dén gruppe af borgere, som Christensen netop gerne vil inkludere. Dette grundet hendes faste, Herderske definition af kulturbegrebet, som er mere bagudskuende end fremadrettet og derfor ikke åben for nye tiltag.”
 
Universitetsopgaven er 21 sider lang og kan læses her:  [ÅBN PDF]
 


Side: 1 | 2 | 3